Zelfverdichtend beton
Technologie

Bedankt voor uw belangstelling voor de cursussen en opleidingen van de Betonvereniging. U heeft deze pagina mogelijk gevonden via een zoekmachine. De informatie op deze pagina wordt niet meer bijgehouden. Een actueel overzicht van onze cursussen en opleidingen vindt u in ons digitaal magazine.

 

Cursus Informatie
Plaats: Utrecht
Functioneringsniveau: mbo

Aanmelden Cursus

Ondergetekende meldt zich aan voor:
Persoonlijk
Alleen van toepassing als hierboven 'Anders' gekozen is.


Alleen van toepassing op onderstaande opleidingen: - Wapenen in de praktijk - Betonconstructeur Basis - Betonconstructeur BV/BmS - Constructief Ontwerper BV/BmS -Betonderhoudskundige BV
Gegevens werkgever
Indien van toepassing
indien afwijkend


invullen als u gebruik wilt maken van de Bedrijfsledenkorting
Bent u geen bedrijfslid dan kunt u zich hier aanmelden en direct van de bedrijfsledenkorting te profiteren.

Ik heb kennis genomen van de aanmeldings- en annuleringsvoorwaarden.

Ik heb kennis genomen van de privacy verklaring van de Betonvereniging.

15 mei 2019
09.30-12.15 uur

Wat is zelfverdichtend beton?

Behandeling theorie –opfrissing leerstof uit het dictaat

13.15-16.00 uur

Aanvang met de praktijk -Bepaling waterbehoefte met 2 à 3 poeders

5 juni 2019
9.30-12.15 uur

Bespreking opgedane ervaring/ vragen
Vervolgens zoektocht naar 2 geschikte mortels voor ZVB

13.15-16.00 uur

Maken van 2 mengsels ZVB
Uitleg e-learning module

De cursus bestaat uit twee plenaire lesdagen inclusief demonstraties in het laboratorium, een instructieles van twee uur op de eigen werkplek en een terugkomdag op een centraal gelegen laboratorium. Daarnaast worden via internet digitale modules beschikbaar gesteld met instructiefilmpjes, eenvoudige programmatuur en invulsheets, vragen en antwoorden. Gedurende de cursus kunnen online vragen worden gesteld aan de docent.

De cursus is bestemd voor:
-  werknemers bij aannemers die verwerkbaarheid van het mengsel moeten specificeren aan de hand van de EN 206
-  werknemers bij de betonmortelcentrale of prefab betonfabriek die het mengsel moeten ontwerpen en  kunnen bijsturen.

Het diploma Betontechnoloog BV, het diploma Betontechnologisch Adviseur BV dan wel het diploma Betonuitvoerder/Werkvoorbereider BV is gewenst maar niet noodzakelijk.

Cursuscoördinator

Voor vragen kunt u opnemen met Henk Wapperom.
e: henk@betonvereniging.nl
t: 0182 - 539 858

 

Henk Wapperom

Vervolgcursussen

Na het volgen van de cursus weet je hoe zelfverdichtend beton moet worden beproefd en gespecificeerd. Je begrijpt wat de uitkomsten zeggen. Ook weet je welke maatregelen je moet treffen op de bouwplaats. Je bent in staat om het mengsel te ontwerpen en bij te sturen aan de hand van de resultaten met betrekking tot verwerkbaarheid en uiterlijk.

Bewijs van Deelname bij actieve deelname.

Bedankt