Overzicht Bestuursadviescommissies van de Betonvereniging

BAC Kennisoverdracht
De heer ir. H.G.M. Arts, Betonindustrie Arts
De heer ir. J.C. Buisman, voorzitter, Movares Nederland BV 
De heer ir. T.W. Groeneweg, Rijkswaterstaat GPO
De heer drs.ir. M.I.V. Jagroep, Betonvereniging
De heer P.H. Kraaijeveld, Hendriks stalen bekistingstechniek bv
De heer ir. R. Lensen, Mobilis BV TBI Infra
De heer prof. dr. ir. R.D.J.M. Steenbergen, TNO Technical Sciences
De heer ing. C. Uittenbogaard, Sealteq West
De heer ing. J. de Vries, Rijkswaterstaat GPO
De heer ing. H. H. Wapperom, Betonvereniging
De heer ing. E. van der Weij, Volkerinfra B.V.
De heer ir. R.H. Wiltjer, IMd Raadgevende Ingenieurs

BAC Onderwijs 
De heer ing. J.D.J. van Gilst, Hoornbeeck College
De heer E. Griffioen, RWS GPO
De heer J. Heuveling, VOBN
De heer ir. P. Hoes, Betonvereniging
De heer ir. G.H.P. Hol, Vitruvius Building Solutions
De heer prof. ir. A.Q.C. van der Horst, BAM Infraconsult BV
De heer drs.ir. M.I.V. Jagroep, Betonvereniging
De heer ing. E.W. Kessens  
De heer dr.ir. M. van Leeuwen, Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie NIBE
Mevrouw ir. M. Loosjes, IMd Raadgevende Ingenieurs
De heer ir. D.J. Peters, Royal HaskoningDHV
Mevrouw ir. C. Vissering, Betonhuis
De heer ing. H.H. Wapperom, Betonvereniging
De heer ir. J.W. Welleman, TU Delft Faculteit Civiele Techniek
De heer ing. M.L.M. Zegers, Hogeschool Utrecht, FNT

Verkenningsplatform
De heer dr. ir. C.B.M. Blom, Ingenieursbureau Gemeente Rotterdam
De heer ir. E.R.J.M. Boel, Rijksvastgoedbedrijf
De heer ir. A.M. Burger, Betonhuis
De heer ir. S. Huitema, Van Hattum en Blankevoort BV
De heer drs.ir. M.I.V. Jagroep, Betonvereniging
De heer ing. J.G. van Leeuwen, Gemeente Almere
De heer prof. dr. ir. T.A.M. Salet, voorzitter, Witteveen+Bos, TU EIndhoven 
Mevrouw ir. M. Vos-Pols, Hilti Nederland BV
De heer ing. H.H. Wapperom (Henk) Betonvereniging