Betonakkoord

De Betonvereniging heeft op 10 juli 2018 het Betonakkoord ondertekend. Dit heeft ze niet zozeer gedaan om met haar activiteiten aan de gestelde doelen te voldoen, maar om de kennisoverdracht over de wijze waarop de gestelde doelen gehaald kunnen worden, in goede banen te leiden. De Betonvereniging is de aangewezen instantie in Nederland om de kennis over beton te verspreiden. Het belangrijkste doel hierbij is het verbeteren van de kwaliteit van betonproducten. Die kwaliteit is al decennia geregeld via beproefde samenstellingen en uitvoeringsmethoden. Het Betonakkoord streeft ambitieuze doelen na, waarvoor vaak radicaal nieuwe materialen en technologie├źn nodig zijn. Om die nieuwe materialen en technologie├źn op een goede manier te kunnen toepassen, is niet alleen nieuwe kennis nodig, maar moet ook de basiskennis over beton in ons onderwijs worden verankerd. Zonder de juiste kennis over beton is het bereiken van een goede kwaliteit van betonproducten niet haalbaar. Die stelling is onveranderd.