ALV 2020

De datum van de Algemene Ledenvergadering van de Betonvereniging is vastgesteld op woensdag 27 mei 2020. Vanwege de coronacrisis en de maatregelen afgekondigd door de overheid inzake bijeenkomsten, zal deze vergadering online worden gehouden. Onderstaand treft u additionele informatie over deze vergadering en de wijze van aanmelding.

Datum:
Woensdag 27 mei 2020

Tijdstip: 16.00 – 18.00 uur

Aanmelding:
Indien u de vergadering wilt bijwonen, gelieve een e-mail te sturen aan maikel@betonvereniging.nl onder vermelding van het onderwerp ‘Aanmelding ALV’. U ontvangt  per e-mail een link waarmee u online kunt deelnemen aan de ALV.