ALV 2022

De datum van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Betonvereniging is vastgesteld op woensdag 25 mei 2022. Tijdens de ALV presenteert de Betonvereniging het jaarverslag en de laatste stand van zaken van de vereniging. De vergadering vindt online plaats via Microsoft Teams. Onderstaand tref je additionele informatie over deze vergadering en de wijze van aanmelding.

Datum:
Woensdag 25 mei 2022

Tijdstip: 16.00 – 17.30 uur

Aanmelding:
Indien je de vergadering wilt bijwonen, gelieve vóór maandag 23 mei a.s. een e-mail te sturen aan info@betonvereniging.nl onder vermelding van het onderwerp ‘Aanmelding ALV’. Je ontvangt per e-mail een link waarmee je online kunt deelnemen aan de ALV.