Aanmeldformulier Betonprijs

U kunt deelnemen door onderstaand aanmeldformulier volledig en naar waarheid in te vullen.

Een project inschrijven voor de Betonprijs 2019 is mogelijk tot 16 september, 17.00 uur.  

Hetzelfde project voor meerdere categorieën inschrijven is mogelijk door de volgende stappen te nemen:

1. Vul het aanmeldformulier volledig en naar waarheid in voor 1 categorie. U levert de motivatie en bijbehorende foto’s aan.
2. Vul het aanmeldformulier opnieuw volledig en naar waarheid in voor een andere categorie. U levert een bijpassende motivatie aan met bijbehorende foto’s.

Projectgegevens
Slechts 1 keuze is mogelijk. Zie het reglement op www.betonprijs.nl voor een uitleg over de verschillende categorieën.


Vul hier de naam van het project in dat u wilt laten meedingen voor de Betonprijs.
Gegevens inzender
Contactgegevens
Bijlagen
Bij iedere inzending moet een toelichting worden meegezonden, waarin wordt gemotiveerd waarom met de inzending een specifiek categorie wordt meegedongen. Deze motivatie mag niet langer zijn dan een eenzijdig bedrukt A4-vel. De toelichtende tekst dient aangeleverd te worden als een word document of in pdf formaat.
Deelnemers dienen minimaal vijf foto’s aan te leveren. Met deze foto’s wordt duidelijk hoe het beton in het project is toegepast en ze ondersteunen de schriftelijke motivatie. Dit fotomateriaal mag ook bestaan uit bouwtekeningen, indien de inzender dit wenst. Alle foto’s dienen in hun naam helder de titel van de inzending en de inzender weer te geven. Het fotomateriaal moet een minimale resolutie hebben van 300 dpi en dient aangeleverd te worden in .jpg of .png. Voor bouwtekeningen is ook pdf formaat toegestaan.
We verwachten ten minste 5 foto's.
Deelnemers kunnen optioneel een poster en/of een filmpje maken over het project en dit met de inzending meesturen. Wil je meerdere bestanden toevoegen, dan kan dit als ZIP-file. Een poster kan worden aangeleverd als pdf. Een filmpje kan worden aangeleverd in het formaat .avi of .mpg, met een maximale duur van 2 minuten. Het filmpje – of een compilatie hiervan, samengesteld door de organisator – of de poster kan op de websites www.betondag.nl, www.betonprijs.nl of www.betonvereniging.nl en op de beursvloer vertoond worden en dient ter promotie van de inzending.

Let op:

De totale grootte van alle bijlagen samen kan niet meer zijn dan 50 MB.

Ik heb kennis genomen van de privacy verklaring van de Betonvereniging.

Ik heb kennis genomen van het reglement op onze website www.betonprijs.nl


Voor vragen kunt u mailen naar: betonprijs@betonvereniging.nl