Participeren in internationale kennisontwikkeling via de International Concrete Federation fib

Datum
Donderdag 10 juni 2021

Tijd
14.00 - 16.00 uur

Inleiding
Omdat de maatschappij verandert neemt ook de behoefte aan nieuwe kennis toe. In het verleden stond vooral de constructieve veiligheid centraal. Daarna ontwikkelde zich een sterke interesse in het voorspellen van de levensduur van constructies, mede ingegeven door de verouderende infrastructuur.  Inmiddels ontwikkelt zich nieuwe aandacht voor het optimaliseren van de relatie tussen bouwen en milieu. Veel initiatieven worden gestart op nationaal niveau. Er bestaat inmiddels ruime ervaring met het werken in internationale verbanden. Door uitwisseling van kennis en internationale samenwerking kan snel en efficiënt van nieuwe ontwikkelingen gebruik worden gemaakt. Hierdoor kunnen doelstellingen sneller worden gerealiseerd. Een organisatie die zich richt op internationale samenwerking is fib, de International Federation for Structural Concrete. Deze organisatie wordt ondersteund door deelnemers uit 40 landen, waaronder Nederland. In fib zijn 10 commissies actief, die zich richten op actuele thema’s op het gebied van beton en betonconstructies. Onder deze commissies vallen ongeveer 65 werkgroepen (Task Groups) die zich op onderdelen van deze thema’s concentreren. Het participeren in het programma van fib en in het bijzonder het werkzaam zijn in een commissie of werkgroep levert de volgende voordelen op:

  • Op de hoogte gesteld worden van ontwikkelingen in andere landen op veel gebieden;
  • In overleg met deskundigen uit andere landen nieuwe oplossingen ontwikkelen;
  • Het opbouwen van een netwerk met deskundigen met soortelijke achtergrond;
  • Het vroegtijdig onderkennen van initiatieven en kansen elders in de wereld;
  • Toegang tot een veelheid van bulletins met informatie over allerlei relevante thema’s.

Tijdens het webinar zal inzicht worden gegeven in de manier waarop fib werkt en hoe men desgewenst hierin kan participeren. De volgende presentaties worden gegeven:

  • Prof. J. Walraven: “Kennisontwikkeling in fib en het belang van deze kennis voor de bouw”;
  • Dr. A. Bigaj: “Structuur van fib en de vormen van participatie”           
  • Ir. T. Plauska: “Sustainability of precast structures” a study carried out by fib Task Group TG 6.3                              
  • Discussie en gelegenheid tot het stellen van vragen. Moderator Dr. C. Blom
Online registreren voor het event.