Aanmeldingsvoorwaarden lidmaatschap Betonvereniging

• Het lidmaatschap is altijd van toepassing op een heel kalenderjaar;
• Bij aanmelding van het lidmaatschap gedurende een kalenderjaar is het lidmaatschapstarief over het gehele kalenderjaar verschuldigd;
• Beëindigen van het lidmaatschap voor het volgende jaar kan uiterlijk tot 1 december in het huidige jaar;
• Indien het lidmaatschap niet tijdig is opgezegd is het lidmaatschap ook van toepassing voor het volgende kalenderjaar;
• De Betonvereniging heeft het recht een prijsverhoging door te voeren op de kosten van het lidmaatschap;
• Leden zullen tijdig worden geïnformeerd over wijzigingen in de kosten van het lidmaatschap;
• Studenten krijgen een gratis lidmaatschap voor een periode van twee kalenderjaren;
• Na deze twee kalenderjaren wordt bij studenten dit lidmaatschap omgezet in een persoonlijk lidmaatschap tegen de dan geldende tarieven.