Dorien Staal is de nieuwe voorzitter van de Betonvereniging

Dorien Staal is de nieuwe voorzitter van de Betonvereniging

Sinds 17 december is Dorien Staal de nieuwe voorzitter van de Betonvereniging. Zij volgt daarmee Ton Buijink op, die wegens een andere baan afscheid heeft genomen van zijn werkzaamheden in het bestuur. Met een bevlogen vrouw aan het roer zet de Betonvereniging de ingezette koers voort. In dit interview gaat Dorien onder andere in op haar motivatie, de toekomst en haar uitspraak op de Betondag van 14 november jl. over ‘Betonschaamte’. Een uitspraak die de nodige stof deed opwaaien in de betonbouwsector.

Moderne betonvrouw
Dorien Staal combineert de rol als bestuursvoorzitter met haar werk bij Voorbij Prefab, waar zij sinds 2016 Algemeen directeur is. Voorbij Prefab, onderdeel van TBI, is een toonaangevende en innovatieve producent van duurzame prefab betonproducten in een geautomatiseerde en gerobotiseerde fabriek in Amsterdam. Daarvoor heeft zij via diverse functies werkervaringen opgedaan in de bouwsector.

Betrokken bij Betonvereniging
Vol enthousiasme vertelt Dorien dat zij door bestuurslid Jan de Jong begin 2019 gevraagd is om lid te worden van het bestuur van de Betonvereniging. Met volle overtuiging heeft zij die rol aanvaard, “een no-brainer, absoluut!”. Zij voelt zich enorm vereerd gezien haar lange historie met de Betonvereniging, die is ontstaan tijdens haar studententijd. Zij heeft Constructief Ontwerpen gestudeerd aan de TU Eindhoven en was destijds ook bestuurslid van KOers. Vanuit die tijd was zij al verbonden met de Betonvereniging, doordat de Betonvereniging activiteiten van KOers sponsorde, en jaarlijks aanwezig mocht zijn bij de Betondag. “Dit zijn echt gave activiteiten als je student bent. Je gaat namelijk echt even het bedrijfsleven in. Zo krijg je uiteindelijk ook een binding met de Betonvereniging en zodoende ben ik ze eigenlijk altijd blijven volgen.”

Programmacommissie Betondag
Een hernieuwde kennismaking met de Betonvereniging volgde, na een ‘uitstapje in de HR’, toen ze werd gevraagd om deel te nemen aan de programmacommissie van de Betondag 2019. “Juist omdat het verzoek er lag bij het bedrijfsleven om de Betondag nieuw leven in te blazen, na al die edities in De Doelen. Een nieuwe opzet van de Betondag met een ander programma, dat ook echt gevoed wordt door mensen uit de sector.” Die vernieuwende koers van de Betondag vindt Dorien erg sterk.

Bijdragen aan grote uitdagingen
Na de vernieuwde kennismaking werd ze gevraagd om lid te worden van het bestuur. Maar waarom gaat ze deze uitdaging aan? “Het mooie aan de Betonvereniging is dat het een brede vertegenwoordiging heeft, waar diverse bloedgroepen bij elkaar komen binnen de eigen sector. Daarnaast staan we als betonsector voor grote uitdagingen, daar wil ik ook wat aan gaan bijdragen. En ik merk bijvoorbeeld dat het binnen de bouw nog geen vanzelfsprekendheid is om veel kennis te delen. Als ik daar iets in kan bijdragen, in verandering van deze cultuur, dan doe ik dat graag.” Dorien wil niet vanaf de zijlijn staan roepen of meekijken. “Als ik ergens wat van vind, dan wil ik ook mijn nek uitsteken om er een bijdrage aan te leveren.”

Verbinding
Beweging creëren via verbinding, dat is wat Dorien het liefste doet. De verschillende werelden binnen de sector bij elkaar brengen, perspectieven delen en mensen in beweging brengen. “Zonder verbinding komt kennisdeling niet tot zijn recht” onderbouwt Dorien haar passie om bij te dragen aan het kennisplatform dat de Betonvereniging is.

Faciliterend aan de leden
Aan Dorien is gevraagd wat ze bij de Betonvereniging qua resultaat wil bereiken. “Ik vind dat het niet om mijn resultaat gaat. Volgens mij zijn wij als bestuur en vereniging faciliterend aan onze leden. Dus wij moeten vooral heel goed weten wat de leden willen, want daar valt of staat de vereniging mee.”

Duurzaam beton
“We tekenen met z’n allen het Betonakkoord. En weet je waarom ik de Betonvereniging zo interessant vind? De Betonvereniging is namelijk bij uitstek het kennisplatform dat midden tussen alle betrokkenen staat. Iedereen zoekt naar oplossingen voor duurzaam beton, maar in je eentje kan je nooit duurzaam beton ontwikkelen.”

Betonschaamte
Het interview met Dorien tijdens de opening van de Betondag in de Van Nelle Fabriek deed de nodige stof opwaaien. In de Cobouw werd ‘Betonschaamte’ groots uitgelicht, wat weer leidde tot de nodige on- en offline discussies. Dorien is duidelijk, ze schaamt zich absoluut niet voor beton. “De term ‘betonschaamte’ is in die zin uit zijn verband gerukt. Ik heb aangegeven dat ik merk dat architecten en bouwers op zoek zijn naar alternatieven. Bij hen bestaat de indruk dat beton een weinig duurzaam product is, dat is jammer. Wij, als betonsector, hebben daar last van. Kortom, enerzijds hebben we een uitdaging als het gaat over beeldvorming maar natuurlijk hebben we ook veel te winnen als het gaat over Duurzaam Beton. We tekenden tenslotte het Betonakkoord, waarin onze ambitie verwoord staat om minder CO2 uit te stoten.” Ze heeft ook veel positieve reacties ontvangen uit de sector. “Er zijn al zoveel goede initiatieven in onze sector, het is prettig te merken dat er energie is om het onderwerp aan te pakken. Beton is een prachtig materiaal en benut vooral de sterke eigenschappen die het heeft. Dat neemt niet weg dat ook hout een goed bouwmateriaal is. Ik ben niet op zoek naar tegenstellingen of wij-zij en hoef ook niet ‘te winnen’ van hout. Ik heb de term bewust op de Betondag, in het bijzijn van 1700 man, gebruikt om beweging te creëren op het onderwerp. Dat is wel gelukt.”, zegt ze met een glimlach.  

Beton is duurzaam
Dorien wil verder kijken dan de discussie over hoe duurzaam beton is. “Ja, beton is ook heel duurzaam als je kijkt naar levensduur. Maar volgens mij, als je alleen dat gaat bepleiten, daag je jezelf niet uit om jezelf te verbeteren.” Dorien wil vooral kijken naar haar eigen ‘circle of influence’. Door zichzelf te richten op het beton, waar ze zelf in de dagelijkse praktijk verantwoordelijk voor is, duurzamer te maken.

Betondag als verbindende factor
“Ik vind het knap van de Betonvereniging dat al die jaren de Betondag georganiseerd wordt, en dat het nog steeds hét belangrijkste event in de sector is en dat iedereen daar naartoe komt. In de vakantieplanning houd je er rekening mee, want je zorgt dat je erbij bent. Het is naast inhoud, netwerken ook vooral een sociaal event. Het is belangrijk om mensen met een sociale component met elkaar te verbinden. En dat zou de Betonvereniging verder kunnen uitbouwen, want de Betonvereniging is bij uitstek het platform waar dat allemaal samen kan komen.” Dorien benadrukt daarbij dat het belangrijk is om de leden en potentiële leden, zoals studenten, emotioneel te binden, waardoor je als Betonvereniging een hoge gunfactor creëert. “Ik vind het knap hoe de Betonvereniging dat al 92 jaar doet. Wij zijn in die zin slechts een passant, maar de vereniging gaat door. De stabiele factor!”

 

Ervaring

2016 - heden: Algemeen directeur, Voorbij Prefab

2009 - 2015: Diverse HR en verandermanagement functies, BAM

2009 - 2010: Managing Partner, Lodiers & Staal

2005 - 2008: Managing Consultant, Ranger Consulting

1997 - 2005: Sales Manager Netherlands, SCIA Nemetschek

Huidige nevenactiviteiten

2019 - heden: Bestuurslid / Voorzitter, Betonvereniging

2018 - heden: Bestuurslid, Netwerk Conceptueel Bouwen

2015 - heden: Rolmodel, VHTO

Opleiding

1990 - 1997: Bouwkunde, Constructief Ontwerpen, TU Eindhoven

Gepubliceerd op dinsdag 28 januari 2020
Interviewer: Ferdinand Wieman

Dit persbericht is ook in verkorte variant beschikbaar. Neem daarvoor contact op met Ferdinand Wieman.