ECSN Webinar | Binders and concrete for the next decade

ECSN is het netwerk van Europese betonverenigingen bestaande uit 13 leden. In dit nieuwe webinar hebben ze experts uit ECSN-kringen samengebracht om voorbeelden uit verschillende Europese landen te presenteren over hoe de betonbouwsector zijn impact op het klimaat kan verminderen. Dit is het tweede webinar dat ECSN heeft georganiseerd op het gebied van duurzaam beton. Het eerste webinar vond plaats op 25 november 2021 over het onderwerp "Beton en duurzaamheid – een update over de lopende inspanningen in Europa".

Het is algemeen bekend dat de cement- en betonindustrie een belangrijke bijdrage levert aan de wereldwijde CO2-uitstoot. Maar tegelijkertijd levert deze industrie nu enorme inspanningen om deze uitdagingen op te lossen. Er worden nu oplossingen ontwikkeld met behulp van Carbon Capture and Storage (CCS) of Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS), of een combinatie van beide. Andere oplossingen zijn het ontwikkelen van nieuwe composietcementen waarbij de klinker gedeeltelijk wordt vervangen door nieuwe aanvullende cementgebonden materialen (SCM's). Mogelijke benaderingen zijn ook om oude bindmiddelen opnieuw te carboniseren, zodat ze kunnen functioneren als nieuwe SCM's. Voorbeelden van al deze inspanningen zullen in dit webinar worden gepresenteerd en besproken.

Kijk het webinar hier! 

(tekst vertaald van de webiste ECNS)