Lectoraat Constructieve Veiligheid gelanceerd

Lectoraat Constructieve Veiligheid gelanceerd

Betonvereniging, Bouwen met Staal en de Hogeschool van Amsterdam hebben het lectoraat Constructieve Veiligheid in het leven geroepen. Voor de duur van minimaal vier jaar gaat het lectoraat zich inzetten voor de praktische toepasbaarheid van fundamenteel onderzoek naar nieuwe duurzame constructiematerialen en -technieken en productiemethoden. Dat gebeurt onder aanvoering van dr.ir. Michiel Horikx, als bijzonder lector Constructieve Veiligheid.
 

Praktisch toepasbaar onderzoek

Een actuele aanleiding voor instelling van het lectoraat zijn recente, veelbesproken incidenten als het bezwijken van de parkeergarage op Eindhoven Airport en het tribunedak van het AZ-stadion in Alkmaar. Ook om dit soort incidenten in de toekomst te voorkomen, gaat het lectoraat zich bezighouden met het structureren van onderzoeksopgaven en het praktisch toepasbaar maken van lopend en komend fundamenteel onderzoek bij wetenschappelijke instituten. Daarnaast richt het lectoraat zich op verdere verbetering en vernieuwing van lesstof en van de bijbehorende professionalisering van docenten in het constructieve onderwijs. Hierdoor worden onderwijs en onderzoek volledig gekoppeld.
 

Onderzoeksbudget

De bovengenoemde organisaties bedienen met hun constructief ontwerp opleidingen de nationale beroepsgerichte opleidingsbehoefte van het werkveld op masterniveau. Jaarlijks investeert het werkveld circa € 2 miljoen via ongeveer 50 studenten die bezig zijn met hun masterthesis. Het gaat hierbij om out-of-pocket kosten en uren die besteed worden aan de onderzoeken.
 

Samenwerking intensiveren

De lancering van dit nieuwe lectoraat is gelijk ook een startpunt voor een nauwere samenwerking en een synergie tussen de drie organisaties, inclusief de aansluiting op het landelijk Constructeursregister. De komst van het lectoraat sluit bovendien aan bij de gezamenlijke activiteiten van de Betonvereniging en Bouwen met Staal om de kennis en kunde van constructeurs – van aankomend tot gerenommeerd – blijvend te ontwikkelen.
 
Binnen de samenwerking BV/BmS wordt de vakopleiding Staal- en Betonconstructies BV/BmS georganiseerd. Een opleiding die HBO-ers Bouwkunde, Weg- en Waterbouw of Werktuigbouwkunde zonder constructieve achtergrond de benodigde constructieve deskundigheid op Bachelor-niveau aanreikt. Wie de opleiding succesvol doorloopt, heeft toegang tot de eveneens gezamenlijke opleiding Constructief Ontwerpen BV/BmS, een driejarige opleiding die constructief ontwerpers op Master-niveau opleidt.
 
Betonvereniging en Bouwen met Staal zijn tevens de initiatiefnemers van het Constructeursregister RC/RO/RT. Dit landelijke register maakt de expertise van constructieve professionals  zichtbaar en meetbaar en zorgt voor borging van die expertise, onder meer via verplichte permanente educatie. Het Constructeursregister telt momenteel ruim 400 registerconstructeurs, 90 registerontwerpers en 26 registertoetsers. In de Raad van Toezicht is de bouw- en civiele sector breed vertegenwoordigd, via onder meer NL-ingenieurs, KIVI, VNconstructeurs, Bouwend Nederland, ProRail en Rijkswaterstaat.
 

Aanstelling lector

Het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam heeft per 1 september 2019 voor de duur van 4 jaar het bijzonder lectoraat Constructieve Veiligheid ingesteld en dr.ir. Michiel Horikx voor 0,6 fte benoemd tot bijzonder lector Constructieve Veiligheid.
 

Over Michiel Horikx

Michiel Horikx studeerde eerst Architectonisch en later Constructief ontwerpen aan de TU Eindhoven en behaalde zijn ir-titel in 1983. Na zijn officiersopleiding en het vervullen van de militaire dienstplicht trad hij in dienst bij de Hollandse Beton Groep, destijds de grootste civiele bouwonderneming in Nederland. Als constructief ontwerper en engineering manager was hij betrokken bij grootschalige projecten waaronder de Maeslant stormvloedkering. Sinds 1992 is Horikx werkzaam bij de Hogeschool van Amsterdam als senior docent en manager en verantwoordelijk voor ontwerp, implementatie en opleidingsmanagement van de hogere beroepsopleidingen Bachelor in Civil Engineering, Bachelor in Structural Engineering en Master in Structural Engineering.
 

Promotieonderzoek

Het promotieonderzoek van Horikx "A Methodical Approach on Conceptual Structural Design" aan de TU Delft in 2017 is gebaseerd op praktijkervaring en adresseert specifiek de (inter)nationale problematiek ten aanzien van constructieve veiligheid en de kwaliteit/kosten optimalisatie over de levensduur.
 

Over BV/BmS Opleidingen

BV/BmS Opleidingen is het samenwerkingsverband van de Betonvereniging (BV) en Bouwen met Staal (BmS) op het gebied van haar constructieve opleidingen, waarbij de 3-jarige opleiding Constructief Ontwerpen voorziet in een opleidingsbehoefte op masterniveau. Meer informatie over het samenwerkingsverband en het opleidingsaanbod is te vinden op: www.bvbms.nl
 

Over Betonvereniging

Sinds de oprichting in 1927 is de Betonvereniging de bindende factor tussen overheden, bouwers, adviseurs en kennisinstituten. Een springlevend netwerk van professionals op alle mogelijke niveaus, met als doel kennis te ontwikkelen en over te dragen rond het materiaal beton. Daarvoor organiseren zij technische opleidingen en bijeenkomsten voor een brede doelgroep binnen de betonbouwsector. Meer informatie over de vereniging en haar activiteiten is terug te vinden op: www.betonvereniging.nl
 

Over Bouwen met Staal

Bouwen met Staal is actief in promotie, advies en voorlichting, kennisoverdracht en onderzoek voor het gebruik van staal in de bouw. De activiteiten zijn voornamelijk toegesneden op de toepassingsgebieden industriebouw, utiliteitsbouw, woningbouw en infrastructuur. Meer informatie over de organisatie is terug te vinden op: www.bouwenmetstaal.nl