NIEUW: Leergang CO2-reductie

Leergang CO2-reductie

Het is één van de grootste uitdagingen van onze tijd: het terugbrengen van CO2-emissies naar beheersbare en verantwoorde proporties. Het materiaal beton ligt in de discussies over CO2-uitstoot onder het vergrootglas. Wereldwijd neemt de bouwproductie – en daarmee het gebruik van beton –  verder toe en dit heeft uiteraard consequenties voor de totale CO2-uitstoot. Daarnaast nemen de kosten van CO2-emissies snel toe. Werk aan de winkel dus!

In het Betonakkoord  heeft de betonsector zich doelen gesteld t.a.v. CO2-reductie. In de ‘Road Map CO2’ uit het Betonakkoord is beschreven hoe de sector dit wil gaan bereiken.

Met de Leergang CO2-reductie draagt de Betonvereniging bij aan jouw kennis en inzichten over de kansen en perspectieven die er zijn. De Leergang CO2-reductie is de tweede uit een reeks leergangen vanuit het Betonakkoord en bestaat uit een introductiecursus en twee verdiepingscursussen. De cursussen starten in september.

Introductiecursus

De cursus ‘Introductie CO2-reductie’ is bedoeld voor iedereen in de beton(bouw)sector en aanverwante sectoren die meer wil weten over CO2 en de reductiemogelijkheden. In twee dagdelen wordt ingezoomd op de milieueffecten van CO2-uitstoot, de invloed van beton daarop, hoe dit wordt gemeten, berekend, gecontroleerd en vastgelegd. Ook de mogelijkheden t.a.v. CO2-reductie en hoe dit vorm kan krijgen in de praktijk wordt besproken. Aan de hand van praktische voorbeelden wordt concreet gemaakt welke mogelijkheden onmiddellijk inzetbaar zijn en welke (klimaat)winst dit kan opleveren.

 

Verdiepingscursussen

Naast de introductiecursus zijn er twee verdiepingscursussen:

  • Cursus CO2-arm aanbieden voor eenieder die zich in de rol bevindt van aanbieder van beton(producten) en bouwoplossingen, zoals: producenten, technologen, ontwerpers, sales en aannemers.
  • Cursus CO2-arm uitvragen voor eenieder die zich in de rol van uitvrager of opdrachtgever bevindt, zoals: overheden, beheerders, investeerders, aannemers en inkopers.

In deze cursussen leer je hoe je vorm geeft aan het CO2-arm aanbieden of uitvragen op zowel productniveau, als op procesniveau. Op actieve wijze ga je in 3 dagdelen aan de slag met voorbeelden van verschillende betonsamenstellingen en hun impact op de CO2-uitstoot/reductie, de impact van grondstofkeuzes en hergebruikte materialen en de consequenties daarvan voor de (inkoop)kosten, productie en prijs/kwaliteit van het materiaal. Ook wordt stilgestaan bij de samenwerking tussen aanbieders en opdrachtgevers. Welke mogelijkheden en hindernissen kunnen zich voordoen en vooral hoe kun je daarmee om gaan?

In de verdiepingscursussen wordt gewerkt vanuit de handelingsperspectieven en de verschillende rollen uit het Bouwwaardemodel.

 

Meer informatie en inschrijven

Meer weten of wil jij je inschrijven voor één of meerdere cursussen uit de leergang? Bekijk de cursussen van de Leergang CO2-reductie via de volgende links: