Ontwikkeling kennisaanbod CO2-reductie en duurzaamheid

Ontwikkeling kennisaanbod CO2-reductie en duurzaamheid

Het is een van de grootste uitdagingen van onze tijd: Het terugbrengen van CO2-emissies naar beheersbare en verantwoorde proporties. De doelen mogen bekend zijn, de wegen daar naartoe zijn dat nog niet altijd.

Het materiaal beton ligt in de discussies over de uitdagingen en de mogelijkheden onder het vergrootglas. Beton (en het productieproces) is namelijk een belangrijke factor in de totale CO2-uitstoot. Er wordt wel beweerd dat als beton een land zou zijn, het op de vierde plaats zou staan wat CO2-uitstoot betreft. Wereldwijd zal de bouwproductie – en daarmee het gebruik van beton – verder toenemen. Dit heeft uiteraard consequenties voor de totale CO2-uitstoot. Daarnaast nemen de kosten van CO2-emissies snel toe.

Never a dull moment dus in de betonbouwsector. Gelukkig is er niet alleen sprake van bedreigingen, er zijn ook kansen. De Betonvereniging draagt graag bij aan de verkenning daarvan en het vinden van oplossingen.

Ontwikkeling Leergang CO2-reductie

Op 29 maart vond een kick-off meeting plaats met het ontwikkel/docententeam voor de ontwikkeling en uitrol van een Leergang CO2-reductie. Dit team bestaat uit enthousiaste deskundigen afkomstig vanuit ingenieursbureaus, bindmiddelproducten/leveranciers en opdrachtgevers.

De Leergang CO2-reductie is de tweede uit een reeks leergangen vanuit het Betonakkoord. Begin dit jaar zijn we gestart met een leergang over de Milieukostenindicator (MKI). De Leergang CO2-reductie heeft een soortgelijke opzet. Namelijk; een introductiecursus en meerdere verdiepingscursussen.

Introductie CO2-reductie

In de cursus ‘Introductie CO2-reductie’ (een lekker allitererende titel) wordt ingezoomd op het effect van CO2 op het klimaat, hoe groot de invloed van beton op de CO2-uitstoot is, hoe dit wordt gemeten, berekend, gecontroleerd en vastgelegd. Daarnaast komen steeds bekendere begrippen voorbij zoals; LCA, MKI, EPD, MPG, NMD, de CO2-prestatieladder, etc.

De cursisten worden geïnformeerd over de conclusies en aanbevelingen ten aanzien van de dalende CO2 in de Road Map CO2 en wat dit betekent voor de verschillende stakeholders in de betonketen. Daarvoor worden de handelingsperspectieven voor CO2-reductie uit het Betonakkoord besproken en wordt verduidelijkt in hoeverre deze helpen om de doelstellingen uit het Betonakkoord te realiseren.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden van geslaagde CO2-reducties, behandelen we welke handelingsperspectieven onmiddellijk inzetbaar zijn en welke klimaatwinst dit kan opleveren. In deze introductiecursus is (veel) ruimte voor vraag en antwoord en discussie, netwerken en elkaar vinden in oplossingen.

Verdiepingscursussen CO2-reductie

Naast deze introductiecursus worden twee verdiepingscursussen aangeboden. Te weten:
‘CO2-arm aanbieden voor aanbieders’ en een cursus ‘CO2-arm aanbieden voor opdrachtgevers’. Voor beide doelgroepen wordt gekeken naar het CO2-arm aanbieden/uitvragen op product niveau en op procesniveau. Ook wordt behandeld hoe opdrachtgevers en aanbieders kunnen samenwerken aan CO2-arm beton.

Aan de hand van interactieve werkvormen komt in 3 dagdelen aan bod:

  • De voorbeelden van verschillende betonsamenstellingen en hun impact op de CO2-uitstoot/reductie.
  • De impact van grondstofkeuzes en hergebruikte materialen.
  • De consequenties daarvan voor de (inkoop)kosten, productie en prijs/kwaliteit van het materiaal.

Ook hier wordt gewerkt vanuit de beschikbare handelingsperspectieven. Niet alleen de mogelijkheden worden genoemd, maar er wordt ook stilgestaan bij de beperkingen als gevolg van normgeving en technische eisen en hoe je daarmee om kunt gaan.

Stay tuned! Binnenkort beschikbaar!

Oplevering van de Leergang CO2-reductie is gepland voor de zomerperiode. Uitvoering van de cursussen kan dan plaatsvinden in de tweede helft van het jaar. Wij houden jou graag via de diverse mediakanalen op de hoogte wanneer inschrijven op de cursussen uit de Leergang CO2-reductie mogelijk is.

Bekijk ook onze andere leergang over duurzaamheid 

De leergang CO2-reductie lijkt qua opzet sterk op de leergang MKI, die op dit moment in uitvoering is. Mocht je de interessante cursussen uit de Leergang MKI hebben gemist en wil je deze alsnog volgen, dan kan dat. Een nieuwe reeks fysieke bijeenkomsten voor de cursus Introductie MKI wordt medio mei gehouden. Vanaf 19 april wordt voor die cursisten het online deel opengezet. 

Daarnaast zijn er MKI-verdiepingscursussen voor verschillende doelgroepen:

Deze cursussen starten op 9, 10 en 12 mei.

Video ter inspiratie

In het ontwikkel/docententeam voor de Leergang CO2-reductie, zijn tijdens de levendige discussies, de vele ontwikkelingen en uitdagingen besproken. Dat daarbij ook over grenzen wordt gekeken wordt onderstreept door bijgaande video die na de kick-offmeeting is gedeeld. Deze video met de alarmerende titel ‘Sackgasse Beton’ is afkomstig van de Duitse publiek omroep, ZDF. In het Duits weliswaar, wordt een interessant beeld geschetst van alternatieve bouwmaterialen. Doorgaan met beton op de huidige voet is een doodlopende weg, maar de vraag naar nieuwe betaalbare en duurzame bouwmaterialen blijft onverminderd hoog. Met de leergangen MKI en CO2-reductie helpt de Betonvereniging je op tijd uit de Sackgasse!