Verslag evaluatie mbo Keuzedeel Betonbouw

 
Op 10 juni wisselden mbo-docenten en de betonbranche hun recente ervaringen met het Keuzedeel Betonbouw met elkaar uit tijdens een online bijeenkomst. Behalve vertegenwoordigers van de 7 ROC’s die momenteel het keuzedeel al hanteren, namen ook docenten deel van ROC’s die dit programma mogelijk vanaf komend studiejaar willen invoeren. Naast de verschillen in gevolgde programma’s en studiebelastingsuren vielen ook de afwijkende toetsvormen op.

Presentatie Betonvereniging

Chantal Mülders, programmamanager Onderwijs en Innovatie bij de Betonvereniging, verzorgde de aftrap van de middag met een presentatie over de cursus Basiskennis Beton Algemeen (BBA), die het afgelopen winterseizoen een digitale variant heeft gekregen. Het oorspronkelijke cursusprogramma, dat normaliter frontaal wordt aangeboden, is vervat in 10 digitale modules die met zelfstudie kunnen worden aangeleerd. Elke module eindigt bovendien met de nodige vragen en uitleg, waarmee de cursist de kort daarvoor opgedane kennis direct kan testen.

De leerdoelen en eindtermen van de cursus BBA komen voor een groot deel overeen met die van het officiële S-BB kwalificatiedossier dat bij het Keuzedeel Betonbouw hoort. De verschillen zitten in de bijdragen van het bedrijfsleven in de betonbouwsector. Gastlessen, bedrijfsbezoeken, excursies en opdrachten maken dat het keuzedeel studenten een inkijk biedt van hoe het er in de betonbouwsector aan toe gaat.

Certificaat

In het kwalificatiedossier is sprake van een certificaat dat door de Betonvereniging wordt overhandigd aan mbo-studenten die het programma met een voldoende hebben afgesloten. Henk Wapperom, programmamanager Opleidingen en Cursussen van de Betonvereniging, stelde dat de kennistoets van het keuzedeel dan wel van eenzelfde niveau moet zijn als dat van de cursus BBA. De BBA vormt namelijk de start voor verschillende vervolgopleidingen bij de Betonvereniging.

Toelichting Wet Kwaliteitsborging

Paul Ewalds, sectorsecretaris betonmortel bij het Betonhuis, gaf een toelichting op de aanstaande Wet Kwaliteitsborging, die de markt nog altijd boven het hoofd hangt. Vooruitlopend op de definitieve invoering heeft de betonbranche alvast de Beoordelingsrichtlijn 1518 ‘Het storten van betonmortel op de bouwplaats’ ontwikkeld. In deze BRL staat onder de noemer ‘kwaliteitseisen aan het personeel’ het certificaat BBA expliciet vermeld. Dit hoeft niet uitsluitend de BBA te zijn; de toevoeging ‘of gelijkwaardig’ biedt voldoende mogelijkheden voor alternatieve opleidingen.

Ontwikkeling

Het Keuzedeel Betonbouw is nog altijd in ontwikkeling, zo bleek uit de bijdragen van de verschillende docenten. Elk ROC heeft zo zijn eigen invulling van programma en toetsen. Vanuit de onderwijsmarkt heeft Examenservice MEI een examen ontwikkeld waarvan aangesloten mbo-scholen gebruik kunnen maken. Belangrijk is dan wel dat dit examen op enige wijze door de betonbranche kan worden gevalideerd, al was het maar om de aansluiting met het cursorische vervolg te kunnen waarborgen. De betonbranche pleit ervoor in het programma in elk geval bijdragen op te nemen van een ingenieursbureau (gastles), een aannemer (excursie naar een bouwproject), een betonmortelcentrale (gebruik van het laboratorium) en een prefab-betonfabriek (producten en toepassingen). Deze vier partijen vormen namelijk het hart van de betonbouwsector. Ieder ROC kan verder eigen accenten aanbrengen door specifieke ketenpartijen uit te nodigen (bijv. bekistingsleverancier, wapeningscentrale, recyclingsbedrijf, etc.). De Betonvereniging en het Betonhuis staan klaar om hun leden hiervoor te mobiliseren.

Beton Experience

Tot slot vertelde Sandra Broekhof van de Betonvereniging nog over de Beton Experience, die daags voorafgaand aan de Betondag op 18 november in de Van Nelle Fabriek te Rotterdam zal worden georganiseerd. Dit gratis evenement voor studenten en docenten van mbo, hbo en wo, met demonstraties, workshops, lezingen, prijsvragen e.d., stond vorig jaar voor het eerst op het programma en werd direct al met enthousiasme door de ruim 600 deelnemers ontvangen. Voor deze tweede editie wordt gemikt op 1000 deelnemers en is een programmacommissie bezig om de werkwoorden leren, doen en ervaren concreet te maken. Door de huidige omstandigheden is het op dit moment nog onduidelijk of het evenement in fysieke vorm kan doorgaan, maar online zijn er zeker al mogelijkheden.