Bekistingen, Hulpconstructies en Uitvoeringsmethoden Infra/Civiel
Werkvoorbereiding en Uitvoering

Deze cursus richt zich specifiek op uitvoerders, toezichthouders, werkvoorbereiders, bekistingstekenaars en toeleveranciers in de Infra/Civiele sector. In deze veelzijdige cursus leren verschillende enthousiaste deskundigen je de juiste afwegingen te maken t.a.v. de inzet en uitvoering van bekistingen en hulp- en ondersteuningsconstructies.

 

Cursus Informatie
Cursusduur: 14:00-18:00
Startdatum: dinsdag 17 september 2024
Plaats: Nieuwegein
Examendatum: 10 december 2024
Bedrijfsledenprijs: € 2.985 excl. btw.
Niet bedrijfsledenprijs: € 4.265 excl. btw.
Alleen examen: € 1.105,- Bedrijfsleden 775,- excl. btw.
Functioneringsniveau: hbo

De cursus bestaat uit 10 fysieke bijeenkomsten van 4 uur + lesmateriaal in onze online Beton Academie.

Cursusdagen: dinsdag 17, 24 september, 1, 8, 15, 22 oktober, 5, 12, 19 en 26 november 2024
Examen: dinsdag 10 december van 14:00 - 16:30 in Utrecht.  

Cursusonderdelen:
Geologie en geohydrologie en de (uitvoeringsaspecten van) bouwputten/kuipen, bekistingsconstructie, specifieke plannings- en kostenaspecten, wapening, constructief ontwerp van hulpconstructies, veiligheid, bouwplaatsinrichting, kraanhandeling, ondersteuningsconstructies, uitvoeringsmethoden en speciale technieken.

In de cursus is (veel) ruimte voor vraag en antwoord, discussie, netwerken, elkaar vinden in oplossingen en mogelijkheden.

Gedurende de cursus en tot 4 weken daarna, heb je toegang tot het lesmateriaal in onze online Beton Academie.

De bijeenkomsten vinden plaats van 14.00 uur tot 18.00 uur. We willen je niet met een hongerig gevoel de weg op laten gaan. Daarom bieden we je na afloop een warme avondmaaltijd aan. Deze maaltijd is optioneel en is een mooie gelegenheid om na te praten.

Leerdoelen in deze cursus:
• De cursist heeft inzicht in de eigenschappen van de bodem waarin gewerkt wordt.
• De cursist kan de correcte uitvoering van bodembemaling begeleiden.
• De cursist kan bepalen welke grondkerende elementen/bouwkuip passend is.
• De cursist kan de correcte uitvoering van het plaatsen van een bouwkuip begeleiden.
• De cursist kent het toepassingsgebied en relevante eigenschappen van de diverse soorten bekistingen.
• De cursist kan de relevante kosten van een bekistingsconstructie berekenen.
• De cursist heeft inzicht in het proces van productie tot verwerking van betonstaal op de bouwlocatie.
• De cursist begrijpt hoe het constructieve ontwerp van een hulpconstructie tot stand komt.
• De cursist kan relevante wetten en regels opvolgen rondom veiligheid.
• De cursist kan bepalen welke ondersteuningsconstructie passend is.
• De cursist kan bepalen welke bekistingsconstructie passend is.
• De cursist heeft inzicht in niet-alledaagse technieken.
• De cursist heeft inzicht in een correcte uitvoering van het plaatsen van een bekistingsconstructie.
• De cursist kent de basisprincipes ten aanzien van kraaninzet.

Uitvoerders, toezichthouders, werkvoorbereiders, bekistingstekenaars en toeleveranciers in de Infra/Civiele sector.

Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.
Het instroomniveau voor deze cursus is hbo Civiele Techniek of Bouwkunde. Of een mbo-4 diploma Bouwkunde of Infratechniek met een aantal jaren relevante ervaring.

Cursuscoördinator

Voor vragen kun je contact opnemen met Erik Vergeer
e: erik@betonvereniging.nl
t: 0182 - 539 233

 

Erik Vergeer

Vervolgcursussen

Een mooi vervolg of voorloper op deze cursus zijn de cursussen:

Van de cursus bekistingen, hulpconstructies en uitvoeringsmethoden is ook een variant beschikbaar die zich specifiek richt op Woning- en Utiliteitsbouw:

Andere cursussen binnen het domein Werkvoorbereiding en Uitvoering sluiten wellicht ook aan op specifieke opleidingsbehoefte.

De cursus sluit af met een examen, bestaande uit open vragen.
Wanneer je het examen met goed gevolg aflegt, ontvang je een certificaat.