Aangesloten organisaties

De Betonvereniging heeft een aantal aangesloten organisaties, deze zijn hieronder toegelicht. 

 


Stufib is een vereniging die in 2000 is ontstaan uit Stupré en Stuvo. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de ontwikkeling op theoretisch en praktisch gebied van het constructief beton. Hierin staat het uitwisselen van kennis en ervaring op het vakgebied tussen de leden centraal. Deze uitwisseling vindt onder andere plaats middels voordrachten en discussies op de periodieke ledenvergaderingen, symposia, excursies en in door de vereniging georganiseerde studiecellen.

Maar de uitwisseling kan ook plaatsvinden tussen leden onderling, die via de vereniging met elkaar in contact zijn gekomen. Dergelijke onderlinge contacten, weten waar andere leden mee bezig zijn, en weten wat er binnen de vereniging allemaal wordt georganiseerd, dat is voor ons allen van het grootste belang tijdens de dagelijkse uitvoering van onze werkzaamheden. Meer info: www.stufib.nl.

 


Stubeco is een studievereniging met als doel het verrichten van studies op het gebied van uitvoeringstechnieken
van betonconstructies. Het ledenbestand is opgebouwd uit zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers in de bouwsector. Studievereniging Stubeco is een aangesloten organisatie van de Betonvereniging en werkt in coördinerend verband met de Betonvereniging in studie- en researchcommissies. Meer info: www.stubeco.nl.
Stutech is opgericht op 22 mei 1974 als studievereniging van en voor betontechnologen. Middels activiteiten zoals lezingen, studiegroepen en excursies beoogt zij de kennisuitwisseling tussen betontechnologen te bevorderen. Stutech heeft ongeveer 250 leden, afkomstig uit allerlei sectoren binnen de betonindustrie: betonmortel, betonelementen, grondstoffen, adviesbureaus, onderzoeksinstituten, brancheverenigingen, certificatie-instellingen, aannemers, opdrachtgevers. De leden kiezen uit hun midden het bestuur van de vereniging. Deze bestaat gewoonlijk uit 6 leden, afkomstig uit verschillende sectoren. Na 3 jaar kunnen de bestuursleden tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering eenmalig worden herkozen. Tijdens deze vergadering worden tevens het jaarverslag van het voorgaande jaar en de contributie voor het lopende jaar vastgesteld. Meer info: www.stutech.nl.

 


De vereniging Stumico stelt zich tot doel het bevorderen van het gebruik van computertoepassingen op het brede gebied van de civiele techniek en de bouw. Stumico is een aangesloten organisatie van de Betonvereniging en de Vereniging Bouwen met staal.
Stumico richt zich op een drietal interessante aandachtsgebieden, namelijk:
• het gebruik van nieuwe ICT-toepassingen in de bouw;
• het beschikbaar stellen van allerhande informatie gerelateerd aan de bouw;
• het verstrekken van informatie over nieuwe ontwikkelingen binnen de automatisering in
relatie tot bedrijfsvoering en samenwerking in de bouw.
Stumico is een zeer levende vereniging met meer dan 200 enthousiaste leden. Meer info: www.stumico.nl

 


We zijn niet zomaar begonnen met YouCon! We zijn met YouCon begonnen omdat we denken dat er behoefte aan is. Zo vinden wij het prettig om met andere jonge mensen over ons vak te praten. Het is wel eens fijn om ervaringen uit te wisselen met anderen dan je collega’s. Ook is het interessant om eens verder te kijken dan je eigen vakgebied. We komen elkaar tegen in het bouwproces, en ondanks dat we allemaal constructeurs zijn, begrijpen we elkaar soms niet. Dat is jammer, want je kunt leren van anderen! Daarom zijn we begonnen met YouCon.

Onze missie hebben we samengevat in vier kernpunten:
• YouCon vormt een netwerk voor jonge constructeurs, zo kan je je vakgenoten op een informele wijze beter leren kennen;
• YouCon biedt jonge constructeurs een platform om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen;
• YouCon biedt jonge constructeurs de mogelijkheid om verder te kijken dan hun eigen bedrijfstak en op deze manier meer begrip te creëren voor elkaar;
• YouCon is er voor alle constructeurs: voor adviseurs, aannemers en toezichthouders, voor constructeurs in de utiliteitsbouw, infra, geotechniek en wetenschap.
• YouCon wil een positieve bijdrage leveren aan het imago van de constructeur en constructieve veiligheid.
Meer info: www.youcon.nu

 


Het VrouwenKennisNetwerk in de Betonbouw wil op informele basis een relatie leggen tussen vrouwen die actief zijn in de betonbouw. Ervaringen uitwisselen, praten over bijzondere zaken die je tegenkomt, samen met vrouwen die passie voor de bouw delen.

Tweemaal per jaar wordt een bijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten worden technische lezingen verzorgd door de deelnemers. De bijeenkomst wordt afgesloten met een borrel en een buffet. De bijeenkomsten beginnen om 16.30 uur met de inloop tot 17.00 uur. Daarna volgen twee voordrachten van elk 30 minuten en een discussie van 30 minuten. Vanaf 18.30 uur is er een borrel met afsluitend een buffet. De bijeenkomst wordt uiterlijk om 20.00 uur afgesloten.  Het secretariaat wordt verzorgd door de Betonvereniging. 

 


Het Constructeursregister RC/RO/RT is opgericht in 2010. Het initiatief komt voort uit de behoefte om de professionaliteit van constructeurs te erkennen, meetbaar en zichtbaar te maken. Centraal staat de deskundigheid van de aangesloten leden (RC: Registerconstructeurs, RO: Registerontwerpers en RT: Registertoetser). Door het bewaken van de kwaliteit bij toetreding en de eis van permanente educatie draagt het Register bij aan de constructieve veiligheid van de Nederlandse woon-, werk- en leefomgeving.

De constructeur kan zich beroepen op zijn/haar vakbekwaamheid en deskundigheid en werkzaamheden verrichten overeenkomstig zijn/haar bevoegdheid. Voor opdrachtgevers geldt dat zij ook eisen kunnen stellen aan de kwaliteit van de dienstverlening en opdrachtgevers hebben behoefte aan een omgeving waar zij in contact kunnen komen met gekwalificeerde constructeurs, constructief ontwerpers en/of constructieve toetsers. Meer info: www.constructeursregister.nl.The object of the European Concrete Societies Network is to encourage coorperation between the members and thereby promote the development of concrete technology and use of concrete in Europe. The network will not interfere with the work of individual societies and other international organisations. Meer info: www.ecsn.net.

 


The fib (Fédération Internationale du béton / International Federation for Structural Concrete), formed by 43 national member groups and approximately 1,000 individual or corporate members, is a not-for-profit association committed to advancing the technical, economic, aesthetic and environmental performance of concrete structures worldwide. Meer info: www.fib-international.org

 


Stichting fib Nederland is in 1999 opgericht. De stichting stelt zich ten doel het coördineren van het werk van fib internationaal op nationaal alsmede al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.