Betonstorten van Voorbereiding tot Verhardingsbeheersing
Werkvoorbereiding en Uitvoering

De cursustitel is een mond vol, maar die zit dan ook barstensvol interessante kennis en inzichten die jou helpen om een succesvollere (beton)uitvoerder/werkvoorbereider te worden.
Samengevat leer je in deze cursus welke voorbereidingen je kan treffen om het betonstorten mogelijk te maken, welke betonspecie je daarbij kunt inzetten en hoe de verwerking en afwerking daarvan verloopt. En hoe je het verhardingsproces kan beheersen om scheurvorming te voorkomen of te beperken.

 

Cursus Informatie
Cursusduur: 14:00-18:00 uur
Startdatum: donderdag 14 maart 2024
Plaats: Nieuwegein
Examendatum: 04 juni 2024
Bedrijfsledenprijs: € 2.350,- excl. btw.
Niet bedrijfsledenprijs: € 3.355,- excl. btw.
Alleen examen: € 735,- Bedrijfsleden €515,- excl. btw.
Functioneringsniveau: hbo

De cursus bestaat uit 9 fysieke bijeenkomsten van 4 uur.

De cursusdagen: donderdag 14, 21, 28 maart, 4, 11, 18 april, 8, 16 en 23 mei.
Examens: donderdag 25 april en dinsdag 4 juni van 14:00-15:30 uur in Utrecht

De cursus bestaat uit twee delen, het eerste deel omvat 6 bijeenkomsten waarin we de voorbereiding van de betonstort behandelen. Met als cursusonderdelen: Wapening, dilataties en voegovergangen, voorspanning, beton als bouwmateriaal, voorbereiding en uitvoering van betonwerken en schoonbeton.

In het tweede deel, van 3 bijeenkomsten, zoomen we in op de verhardingsbeheersing. Hierin zijn de cursusonderdelen: Hydratatiewarmte en temperatuurspanningen, scheurvorming en temperatuur- en spanningsanalyse.

Ieder cursusonderdeel wordt afgerond met een toets.

In de cursus is (veel) ruimte voor vraag en antwoord, discussie, netwerken, elkaar vinden in oplossingen en mogelijkheden.

Gedurende de cursus en tot 4 weken daarna, heb je toegang tot het lesmateriaal in onze online Beton Academie.

De bijeenkomsten vinden plaats van 14.00 uur tot 18.00 uur. We willen je niet met een hongerig gevoel de weg op laten gaan. Daarom bieden we je na afloop een warme avondmaaltijd aan. Deze maaltijd is optioneel.

Leerdoelen in deze cursus:

Wapening:
• De constructieprincipes van gewapend beton
• Hoe wapeningsstaal wordt gefabriceerd
• De vormen en kenmerken van wapeningsstaal
• De verwerking van wapeningsstaal in de constructie
• De uitvoeringsproblemen die kunnen optreden bij de verwerking van wapening
• De onderdelen waarop gekeurd moet worden bij wapening
• De toegepaste verbindingstechnieken -en systemen
• De veiligheidsaspecten voor het verwerken van wapening

Voorspannen:
• Het principe van voorspanning van Beton
• De soort voorspanning
• De te treffen voorbereidingen voor het voorspannen
• De aandachtpunten bij het op spanning brengen en het injecteren
• De veiligheidsaspecten bij het voorspannen

Dilataties, voegovergangen, ITSO's en opleggingen:
• Het doel en de ontwerp- en uitvoeringsaspecten van dilatatievoegen en voegovergangen
• De diverse onderdelen die in kunnen worden gestort
• De ontwerp- en uitvoeringsaspecten van opleggingen
• Regelgeving rond dilataties, voegovergangen, in te storten onderdelen en opleggingen

Beton als bouwmateriaal:
• Algemene eigenschappen van beton en betonspecie
• Het verloop van het verhardingsproces van beton
• De eigenschappen van beton na verharding
• Welke bijzondere betonsoorten er zijn en hun specifieke eigenschappen
• De regelgeving, normen en keurmerken voor het bouwen met beton

Voorbereiding en uitvoering van betonwerken:
• Te treffen voorbereidingen (incl. veiligheid)
• Stortplan maken
• Verwerken van beton (incl. veiligheid)
• Na het storten: de stappen in het afwerken en nabehandelen van gestort beton
• Sterkteontwikkeling
• Ontkisten
• Beoordelen en afwerken betonoppervlak
• Voorkomende gebreken (voorkomen en herstellen)

Schoonbeton:
• Systematiek CUR 100
• Kleur en invloeden
• Invloeden op schoonbeton
• Herstel en reparatie van schoonbeton

Hydratatie en temperatuurspanningen
• Hoe hydratatiewarmte zich ontwikkelt
• Waardoor temperatuurspanningen ontstaan
• Wat de gevolgen zijn van temperatuurspanningen en hoe je die herkent

Scheurvorming:
• De (prestatie)eisen die in de praktijk worden gesteld aan de beheersing van scheurvorming en de achtergronden hiervan
• De wijze waarop specificaties om scheurvorming in jong beton te beheersen, worden opgenomen in bestekken

Temperatuur- en spanningsanalyse
• De positie van temperatuur- en spanningsanalyses
• De beschikbare rekenmodellen, de input die nodig is voor een betrouwbare voorspelling en hoe je met de output moet omgaan

De cursus is bestemd voor:
- (beton)uitvoerders
- werkvoorbereiders

Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.
Het instroomniveau voor deze cursus is mbo-4 diploma Bouwkunde of Infratechniek met minstens twee jaar ervaring als uitvoerder/werkvoorbereider. Of hbo Civiele Techniek of Bouwkunde.

Cursuscoördinator

Voor vragen kun je contact opnemen met Erik Vergeer
e: erik@betonvereniging.nl
t: 0182 - 539 233

 

Erik Vergeer

Vervolgcursussen

Een mooi vervolg of voorloper op deze cursus zijn de cursussen:

Of een van de twee cursussen over bekistingen, hulpconstructies en uitvoeringsmethoden:

Andere cursussen binnen het domein Werkvoorbereiding en Uitvoering sluiten wellicht ook aan op specifieke opleidingsbehoefte.

Ieder cursusonderdeel wordt afgerond met een toets. In beide gevallen is dit een schriftelijk examen, bestaande uit open vragen.
Beide cijfers worden opgeteld en gemiddeld.
Wanneer je het examen met goed gevolg aflegt, ontvang je een certificaat