Voorspantechniek Uitvoering
Werkvoorbereiding en Uitvoering

Het voorspannen van beton maakt het mogelijk om bruggen, viaducten, tunnels, etc. te bouwen die voldoen aan de hoogste eisen van belastbaarheid en duurzaamheid.
In de cursus ‘Voorspantechniek Uitvoering’ worden de laatste technische uitvoerings- en veiligheidsinzichten behandeld.
Een belangrijk gegeven is dat de cursus volledig is ingericht op de kwalificatie-eisen die gelden voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor en/of toezicht houden op voorspanwerkzaamheden.
Deze eisen zijn opgenomen in de ROK (Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken) en expliciet beschreven in de CWA 14646-2003 (E), waarnaar de ROK verwijst.

 

 

Cursus Informatie
Cursusduur: 14:00-18:00 uur
Startdatum: dinsdag 23 april 2024
Plaats: Nieuwegein
Bedrijfsledenprijs: € 1.640,- excl. btw.
Niet bedrijfsledenprijs: € 2.345,- excl. btw.
Functioneringsniveau: mbo
Kenniseenheden: n.v.t.

De cursus omvat 5 bijeenkomsten van 4 uur. De cursusdagen zijn: 23 april, 7, 21 mei, 4 en 18 juni.

Cursusonderdelen:
• Principes en vormen van voorspanning
• Normen en richtlijnen
• Voorspanonderdelen en uitvoering
• Kwaliteit en veiligheid

In de cursus ga je praktisch aan de slag met een case. In het vijfde dagdeel worden de einduitwerkingen van de case besproken. De cursus sluit af met een examen.

In de cursus is (veel) ruimte voor vraag en antwoord, discussie, netwerken, elkaar vinden in oplossingen en mogelijkheden.

Gedurende de cursus en tot 4 weken daarna, heb je toegang tot het lesmateriaal in onze online Beton Academie.

We willen je niet met een hongerig gevoel de weg op laten gaan. Daarom bieden we je na afloop een warme avondmaaltijd aan. Deze maaltijd is optioneel en is een mooie gelegenheid om na te praten.

 

Leerdoelen in deze cursus:
• De cursist begrijpt de eigenschappen en beperkingen van beton met en zonder voorspanning
• De cursist begrijpt het onderscheid tussen verschillende vormen van voorspanning
• De cursist begrijpt welke materialen en gereedschappen/apparatuur ingezet kunnen worden bij het aanbrengen van voorspanning
• De cursist weet welke normen/richtlijnen van toepassing zijn in de gegeven situatie
• De cursist kent de veiligheidsaspecten die samenhangen met het aanbrengen van voorspansystemen
• De cursist begrijpt welke materialen en gereedschappen/apparatuur ingezet kunnen worden bij het aanbrengen van voorspanning
• De cursist kan beargumenteerde keuzes maken over het installeren van kanalen, verankeringen en spanelementen
• De cursist heeft begrip van het spanproces
• De cursist kent de beschermingsmethoden van spanelementen
• De cursist weet aan welke aspecten aandacht moet worden besteed (en hoe) om de kwaliteit van de aangebrachte voorspanning te borgen
• De cursist kent de veiligheidsaspecten die samenhangen met het aanbrengen van voorspansystemen

Werkvoorbereiders, uitvoerders, projectleiders, toezichthouders en leveranciers van betonspecie en prefab- betonelementen

Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist. Het instroomniveau hangt samen met de genoemde functies onder Doelgroep.

Cursuscoördinator

Voor vragen kun je contact opnemen met Erik Vergeer
e: erik@betonvereniging.nl
t: 0182 - 539 233

 

Erik Vergeer

Vervolgcursussen

Een mooi vervolg of voorloper op deze cursus zijn de cursussen:

Of een van de twee cursussen over bekistingen, hulpconstructies en uitvoeringsmethoden:

Andere cursussen binnen het domein Werkvoorbereiding en Uitvoering sluiten wellicht ook aan op specifieke opleidingsbehoefte.

De cursus sluit af met het bespreken van de einduitwerkingen van de case, gevolgd door een examen, bestaande uit open vragen.

Wanneer je het examen met goed gevolg aflegt, ontvang je een certificaat.