Interview Thomas Beuker

Interview Thomas Beuker

Het bestuur van de Betonvereniging is sinds mei uitgebreid met nieuwe bestuursleden. Maar wie zijn de leden van het bestuur nu precies en wat is hun achtergrond? Graag stellen zij zich voor aan de vereniging. In dit interview meer over Thomas Beuker.


Wie is Thomas Beuker ?

Thomas Beuker is geboren (1969) en getogen in Workum (Friesland) als zoon van een aannemer. Zijn opa had een bouwkundig aannemersbedrijf wat later door zijn vader is overgenomen. Het bouwen is hem met de paplepel ingegoten. Op dit moment woont Thomas is in Deventer, is getrouwd met zijn vrouw Mandy waarmee hij twee kinderen heeft gekregen. Naast werk is Thomas zijn grootste hobby fotograferen.


Opleiding

Na de lagere school en de MAVO in Workum is Thomas, geheel volgens de traditie, MTS bouwkunde in Sneek gaan doen. ‘Maar omdat je met alleen MTS geen aannemersbedrijf kunt overnemen ging ik vervolgens naar de HTS in Leeuwarden. Tijdens mijn stage bij een ingenieursbureau bleek dat ik het constructeurs vak wel erg leuk vond. Een HTS diploma alleen is dan niet voldoende. In 1992 ben ik in Delft gestart met de opleiding Civiele Techniek.’


Werkervaring

Na zijn opleiding in Delft is hij in 1996 gestart als constructeur bij Witteveen+Bos in Deventer. Hier heeft hij aan diverse dingen mogen werken als RWZI’s, betonnen prefab-liggerviaducten, stalen beweegbare bruggen en tunnels en onderdoorgangen. ‘Vanaf 2000 ben ik vanaf de VO-fase betrokken geweest bij de afgezonken tunnel onder het IJ in de Noord-Zuidlijn. Het eerste tunnelelement is in 2006 uitgevaren. Op dat moment ben ik gestart als docent op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen bij het instituut Bouwkunde & Civiele Techniek in Arnhem. Binnen dit instituut ben ik sindsdien medeverantwoordelijk voor de constructieve opleiding van bouwkundige en civiel technische ingenieurs. Ik doceer mechanica, beton- en staalconstructies voor de leerjaren 1 tot 4. Als lid van de curriculum commissie ben ik verantwoordelijk voor de inhoud van het onderwijs.’


Wat is jouw connectie met de betonsector?

‘Mijn opa en vader maakten vroeger betonnen funderingen en kelders. Mijn wieg stond naast de betonmolen bij wijze van spreken. Tijdens mijn studie in Delft ben ik in 1995 voorzitter geweest van het Betondispuut. In mijn tijd bij Witteveen+Bos heb ik veel gerekend aan betonconstructies. Tegenwoordig mag ik de studenten vertrouwd maken met de principes van gewapend en voorgespannen beton.’


Hoe ben je ertoe gekomen om bestuurslid te worden?

Thomas was nog niet eerder betrokken geweest bij de Betonvereniging. ‘In april ben ik door Dorien Staal gebeld. Dorien en ik hebben in mijn Witteveen+Bos tijd veel samen gewerkt. Daarna zijn we beide een andere weg ik geslagen maar Dorien wist wel dat ik voor het onderwijs had gekozen en dat onderdeel was nog niet vertegenwoordigd in het bestuur.’


Welke ambitie heb je als bestuurslid?

‘De Betonvereniging als opleidingsinstituut heeft belang bij studenten met voldoende voorkennis die starten met de opleiding. Bovendien heeft de sector belang bij goed opgeleide mensen door de Betonvereniging. Ik hoop aan die lijn een steentje te kunnen bijdragen.

Beton is op het eerste oog niet het meest milieuvriendelijke materiaal door winning van basismaterialen, productie en transport. Op basis van het huidige bouwareaal is de circulariteit gebaseerd op de laagste vorm. Beton is echter een prachtig materiaal met enkele eigenschappen die met kop en schouders boven andere constructiematerialen uitstijgen. Het is zaak om in de toekomst de positieve eigenschappen van materiaal beton beter uit te nutten, vooraf na te denken over circulariteit, naar hybride bouwvormen te zoeken waarbij de verschillende positieve eigenschappen van de bouwmaterialen beter worden uit genut en te zoeken naar alternatieven die tot lagere milieubelasting van het materiaal beton leiden. Mijn ambitie is om het bedrijfsleven, onderzoeks- en onderwijsinstellingen te laten samenwerken zodanig dat beton toekomstbestendig te maken.’


Hoe kijk je aan tegen de toekomst en welke rol en uitdagingen zijn volgens jou hierin weggelegd voor de Betonvereniging?

‘De Betonvereniging is de spil in de verandering die de betonsector zal doormaken.’