Kathodische bescherming module 2
Betonreparatie

Bedankt voor uw belangstelling voor de cursussen en opleidingen van de Betonvereniging. U heeft deze pagina mogelijk gevonden via een zoekmachine. De informatie op deze pagina wordt niet meer bijgehouden. Een actueel overzicht van onze cursussen en opleidingen vindt u in ons digitaal magazine.

 

Cursus Informatie
Plaats: Gouda
Functioneringsniveau: hbo

Aanmelden Cursus

Ondergetekende meldt zich aan voor:
Persoonlijk
Alleen van toepassing als hierboven 'Anders' gekozen is.


Alleen van toepassing op onderstaande opleidingen: - Wapenen in de praktijk - Betonconstructeur Basis - Betonconstructeur BV/BmS - Constructief Ontwerper BV/BmS -Betonderhoudskundige BV
Gegevens werkgever
Indien van toepassing
indien afwijkend


invullen als u gebruik wilt maken van de Bedrijfsledenkorting
Bent u geen bedrijfslid dan kunt u zich hier aanmelden en direct van de bedrijfsledenkorting te profiteren.

Ik heb kennis genomen van de aanmeldings- en annuleringsvoorwaarden.

Ik heb kennis genomen van de privacy verklaring van de Betonvereniging.

Planning versie 0

De cursus omvat de volgende onderwerpen:
1.    Beton; schade aan en reparatie van beton
2.    Corrosie en Kathodische bescherming; elektrochemie deel 1
3.    Ontwerp van KB-installatie
4.    Controle, contract en uitvoering van KB
5.    Elektrochemie deel 2
6.    Ontwerp deel 2
7.    Meten is weten; controlemetingen
8.    Practicum
9.    Casestudie

De cursus bestaat uit 2 modules.
Om module 2 te kunnen volgen is voorafgaande deelname aan module 1 verplicht.
Module 1 is een introductiecursus en kan ook worden gevolgd door opdrachtgevers, beheerders en ambtenaren van bouwtoezicht.
Module 2 vormt de verdieping en levert uiteindelijk de status van toezichthouder. De kennisoverdracht heeft plaats door mondeling onderwijs aan de hand van powerpoint presentaties. Een practicum maakt deel uit van de cursus.
Module 2 wordt afgesloten met een praktisch en een schriftelijk examen.

De cursus is bestemd voor toezichthouders van projecten waarin kathodische bescherming wordt toegepast. De toezichthouder werkt controlerend voor niveau 1 (monteurs) en adviserend voor niveau 3 (KB-specialisten).

Een vooropleiding op tenminste HBO niveau is vereist.
Toelating tot  module 2 is uitsluitend als u de basiscursus recent  hebt gevolgd (=module 1). Als dat niet het geval is gaan we er vanuit dat u zich inschrijft voor module 1 en module 2.

Cursuscoördinator

Voor vragen kunt u opnemen met Henk Wapperom.
e: henk@betonvereniging.nl
t: 0182 - 539 858

 

Henk Wapperom

Vervolgcursussen

 

Na de tweede module beschik je over de noodzakelijke vaardigheden om de uitvoering van een project met kathodische bescherming te kunnen begeleiden. Bij voldoende resultaat van het examen  ontvang je een diploma, waarmee wordt voldaan aan de eisen conform NEN 15257.

Bedankt