Kathodische Bescherming Module 2
Betonreparatie

Heb je behoefte aan meer kennis en vaardigheden rondom het thema kathodische
bescherming? Dan is deze cursus uitermate geschikt. Deze tweede module diept je kennis verder uit en je hebt een practicumbijeenkomst. Na deze module leg je een examen af en als je dat haalt, heb je de vaardigheden in huis om als specialist op niveau 3 projecten te begeleiden met kathodische bescherming.

Cursus Informatie
Cursusduur: 15:00-20:00 uur
Startdatum: woensdag 03 april 2024
Plaats: Gouda
Examendatum: 04 juni 2024
Bedrijfsledenprijs: € 1.865,- excl. btw.
Niet bedrijfsledenprijs: € 2.665,- excl. btw.
Alleen examen: € 515 (bedrijfsleden) €735 (niet-leden). Examen is in de cursusprijs inbegrepen. excl. btw.
Functioneringsniveau: hbo

De cursus omvat de volgende onderwerpen:

  1. Elektrochemie deel 2
  2. Ontwerp deel 2
  3. Meten is weten; controlemetingen
  4. Practicum
  5. Casestudie

Voorjaarseditie 2024

  • Cursusdagen: woensdag 3 april, 10 april, 17 april, 24 april, 15 mei en 22 mei
  • Tijden: 15:00 - 20:00 uur, om 17:30 uur schuif je aan voor een warme maaltijd
  • Examen: dinsdag 4 juni van 14:00 - 17:00 uur in Utrecht

 

 

Module 2 vormt de verdieping en levert uiteindelijk de status van toezichthouder. De kennisoverdracht vindt plaats door mondeling onderwijs aan de hand van powerpoint presentaties. Je doet ook een practicum.

Je kunt de uitvoering van een project met kathodische bescherming begeleiden.

De cursus is bestemd voor toezichthouders van projecten waarin kathodische bescherming wordt toegepast. De toezichthouder werkt controlerend voor niveau 1 (monteurs) en adviserend voor niveau 3 (KB-specialisten).

Een vooropleiding op tenminste HBO niveau is vereist. je kunt alleen meedoen met module 2 als je recent Module 1 hebt gevolgd.

Cursuscoördinator

Voor vragen kun je contact opnemen met Chantal Mulders: 
e: chantal@betonvereniging.nl
t: 0182 - 539 233

 

Chantal Mulders

Vervolgcursussen

Je sluit de cursus af met een practicum (tijdens de les) en een schriftelijk examen. Bij voldoende resultaat van het examen ontvang je een certificaat, waarmee je voldoet aan de eisen in NEN 15257.