MPG eisen en betontoepassingen
Werkvoorbereiding en Uitvoering

De Milieuprestatie Gebouwen (MPG) is het belangrijkste instrument waarmee de overheid de komende jaren stuurt op verduurzaming van vastgoed. Er gaan stemmen op om de MPG versneld naar 0,5 te brengen; in 2025 in plaats van de eerder gestelde 2030.

Hoe ziet een gebouw met een MPG van 0,5 eruit en welke constructies zijn dan nog wel en niet meer mogelijk? Wees voorbereid en volg deze cursus.

Deze cursus is speciaal voor degenen die al wat meer bekend zijn met MPG (en MKI) en die daarmee graag concreet aan de slag willen.

 

 

Cursus Informatie
Cursusduur: 13:00-17:00 uur
Startdatum: woensdag 28 februari 2024
Plaats: Woerden
Bedrijfsledenprijs: € 1.315,- excl. btw.
Niet bedrijfsledenprijs: € 1.880,- excl. btw.
Functioneringsniveau: mbo
Kenniseenheden: 3

Deze interessante cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten van 4 uur met daarin uitleg over berekeningsmethodiek en instrumenten + oefenopdrachten (ook huiswerkopdrachten). De cursusdagen zijn: 28 februari, 13 en 27 maart 2024
Het doel is om inzicht verkrijgen in, en leren werken met beschikbare berekeningsinstrumenten.
De frequentie is tweewekelijks.

In de cursus is (veel) ruimte voor vraag en antwoord, discussie, netwerken, elkaar vinden in oplossingen en mogelijkheden.

Gedurende de cursus en tot 4 weken daarna, heb je toegang tot het lesmateriaal in onze online Beton Academie.

Oefenmateriaal en -licenties zijn beschikbaar tijdens de training. Cursisten wordt gevraagd zelf een laptop mee te nemen.
Dagdeel 1:
• Uitleg methodiek berekening Milieuprestatie Gebouwen in relatie tot o.a. Levenscyclusanalyse (LCA), Nationale MilieuDatabase (NMD) en de bepalingsmethode;
• Inzicht in de relatie en het verschil tussen de MPG en de Milieu Kosten Indicator (MKI);
• Inzicht in de wetten, normen en regels bij het maken van een MPG berekening;
• Beschikbare berekeningsinstrumenten voor de Woning- en Utiliteitsbouw; welke instrumenten zijn er?, (globale) opbouw/onderdelen van deze instrumenten, de te verwachten ontwikkeling t.a.v. deze berekeningsinstrumenten;
• Praktische kennismaking Groen Beton Tool en PMPRI-MPG rekentool, aan de slag met een eigen project.

Dagdeel 2:
• De relatie en samenhang tussen MPG en EPG;
• Inzicht verkrijgen in de stappen die opdrachtgevers/inkopers volgen in de aanbesteding van opdrachten (op basis van ‘Inkopen met de milieuprestatie gebouwen (MPG) – Handreiking en Stappenplan’)
• Demonstratie overige beschikbare tools;
• Praktisch verder met eigen berekeningen, bespreken van vragen.

Dagdeel 3:
• Controleren en optimaliseren berekening;
• Leren beoordelen en verbeteren van de milieuprestatie van een eigen ontwerp.

Constructeurs/ontwerpers/adviseurs, aannemers in de Woning- en Utiliteitsbouw, producenten van bouwmaterialen en producten.

Deelname aan deze cursus levert 3 punten op voor het Constructeursregister.

Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursuscoördinator

Voor vragen kun je contact opnemen met Erik Vergeer
e: erik@betonvereniging.nl
t: 0182 - 539 233

 

Erik Vergeer

Vervolgcursussen

 De cursus ‘MPG eisen en betontoepassingen’ is een van de cursussen rond het thema MKI. Overige cursussen binnen dit thema zijn:

  • MKI betekenen in de infra; een praktijkgerichte cursus die verder op de materie ingaan en je concrete handvaten geven voor MKI bepalen in de infra/civiele sector.
  • Introductie MKI; voor wie minder bekend is met MKI, de opzet of achtergrond daarvan. 

Andere cursussen binnen duurzaamheid sluiten wellicht ook aan op de specifieke opleidingsbehoefte.

Als je de cursus succesvol afrondt, ontvang je een Bewijs van Deelname.