Wapenen in de praktijk
Ontwerp

Zelfstandig wapenings- en sparingstekeningen maken

Aan de hand van theorie, oefeningen en tekenopdrachten krijgen de deelnemers kennis en praktische vaardigheden toegereikt om zelfstandig wapenings- en sparingstekeningen te maken en betonconstructievormen op te zetten. Tijdens de cursus wordt een bezoek gebracht aan een wapeningscentrale.

 

Cursus Informatie
Cursusduur: 6 avonden van 3 uur
Startdatum: woensdag 25 september 2019
Plaats: Gouda
Examendatum: 19 december 2018
Bedrijfsledenprijs: € 1.635,-- excl. btw.
Niet bedrijfsledenprijs: € 1.960,-- excl. btw.
Functioneringsniveau: hbo
Kenniseenheden: n.v.t.

Aanmelden Cursus

Ondergetekende meldt zich aan voor:
Persoonlijk
Alleen van toepassing als hierboven 'Anders' gekozen is.


Alleen van toepassing op onderstaande opleidingen: - Wapenen in de praktijk - Betonconstructeur Basis - Betonconstructeur BV/BmS - Constructief Ontwerper BV/BmS -Betonderhoudskundige BV
Gegevens werkgever
Indien van toepassing
indien afwijkend


invullen als u gebruik wilt maken van de Bedrijfsledenkorting
Bent u geen bedrijfslid dan kunt u zich hier aanmelden en direct van de bedrijfsledenkorting te profiteren.

Ik heb kennis genomen van de aanmeldings- en annuleringsvoorwaarden.

Ik heb kennis genomen van de privacy verklaring van de Betonvereniging.

  • Theorie over wapenen
  • De buigcentrale, verwerking op de bouwplaats, Arbowetgeving, arbeidsomstandigheden
  • Matten. liggers, rolmatten, spinmatten, prefab onderdelen, mechanische koppelingen
  • 3D en clashes, knooppunten in wapeningsconstructies, betonstaaldiktes, buigdoorn, lagen
  • Woningbouw, utiliteitsbouw, weg- en waterbouw
  • Constructietekeningen, werktekeningen, buigstaten.

De cursus bestaat uit zes avonden van drie lesuren. De lessen zijn tweewekelijks op woensdag. Het middagprogramma is gewijd aan de theorie omtrent wapening. Daarbij wordt het Handboek Praktisch Wapenen gebruikt.  Waar mogelijk worden praktijksituaties 3D in beeld gebracht.

De cursus is bestemd voor:
- tekenaars/modelleurs bij ingenieursbureaus, aannemers, overheid en prefab-betonproducenten

Voor de cursus is een diploma HBO Civiele techniek of Bouwkunde of relevante werkervaring gewenst. Cursisten met een MBO-diploma Bouwkunde of Infratechniek kunnen worden toegelaten nadat zij voor het eerste semester van de opleiding Betonconstructeur ASEng een deelcertificaat hebben behaald. Bij twijfel biedt overleg met het bureau van de Betonvereniging uitkomst.  

Cursuscoördinator

Voor vragen kunt u opnemen met Henk Wapperom.
e: henk@betonvereniging.nl
t: 0182 - 539 858

 

Henk Wapperom

Vervolgcursussen

Betonconstructeur ASEng

Na het volgen van de cursus heb je de kennis en praktische vaardigheden die vereist zijn om zelfstandig wapenings- en sparingstekeningen te maken. Tevens kun je betonconstructievormen opzetten, waarbij de inpassing van wapening in de betonconstructie leidend is. 

De lessen worden telkens afgesloten met een huiswerkopdracht. Halverwege de cursus wordt een bezoek gebracht aan een wapeningscentrale. De cursus wordt afgesloten met een examenopdracht. Bij voldoende resultaat wordt een diploma Betontekenaar BV verstrekt. 

 

Bedankt