Privacyverklaring

De Betonvereniging kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de Betonvereniging en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan Betonvereniging verstrekt. De Betonvereniging kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geboorteplaats en datum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Werkgever
  • Functie

WAAROM BETONVERENIGING GEGEVENS NODIG HEEFT
De Betonvereniging verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan de Betonvereniging uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht en om u op de hoogte te houden van de activiteiten van de Betonvereniging.

HOE LANG BETONVERENIGING GEGEVENS BEWAART
De Betonvereniging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Gegevens van een lidmaatschap bewaren wij na opzegging niet langer dan 5 jaar.

GEVOLGEN VAN HET NIET VERSTREKKEN VAN GEGEVENS
De Betonvereniging heeft uw persoonsgegevens nodig in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. Indien u niet uw persoonsgegevens aan de Betonvereniging wil verstrekken, kan er geen opdracht tot stand komen.

DELEN MET ANDEREN
De Betonvereniging verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om u op de hoogte te houden van de activiteiten van de Betonvereniging.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@betonvereniging.nl.
De Betonvereniging zal binnen vier weken op uw verzoek reageren.

KLACHTRECHT
Voor klachten omtrent bescherming persoonsgegevens, kunt u terecht bij Autoriteit Persoonsgegevens.

BEVEILIGEN
De Betonvereniging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de Betonvereniging maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de Betonvereniging verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de Betonvereniging op via info@betonvereniging.nl.

De Betonvereniging is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Tielweg 3, 2803 PK Gouda
KVK nummer: 40464045
Telefoon: 0182-539233
E-mailadres: info@betonvereniging.nl

Download deze verklaring als pdf