G.T.B. 2013 beperkte uitgave


Artikel nummer: 50093
Ledenprijs (incl. 9% b.t.w.) € 75,-
Niet-Ledenprijs (incl. 9% b.t.w.) € 95,-

GTB staat voor Grafieken en Tabellen voor Beton. De GTB is een reeds jarenlang bekend fenomeen in betonconstructeursland, een handig hulpmiddel om zonder uitgebreide computerberekeningen snel een ontwerp- of controleberekeningen te maken, met handige schema's voor plaatberekeningen en kolomberekeningen.

Deze uitgave is weer geheel herzien (2013)  n.a.v. de diverse wijzigingen aan de nieuwe Europese regelgeving. Niet alleen aan de betontechnologische norm NEN-EN 206-1/NEN 8005, maar juist ook aan de Eurocodes 0, 1 en 2, voor het berekenen ervan.
Wat de uitvoering betreft, is rekening gehouden met de Nederlandse vertaling van de NEN-EN 13670, die de Voorschriften Beton – Uitvoering VBU 2002 heeft vervangen.
Hierdoor heeft de constructeur de relevante materiaaltechnologische en uitvoeringsapecten in één hand.

(In hoofdstuk 18 van de complete uitgave is er met betrekking tot brand is, gebaseerd op NEN-EN 1992-1-2, naast de berekening op brandveiligheid van kolommen, wanden, balken en platen ook uitgebreid aandacht voor de bepaling van de temperatuurverdeling met grafieken volgens de ' 500 °C isothermmethode' in balken en kolommen.)

Het gebruik van de Europese normen is, sinds het van kracht worden van het Bouwbesluit 2012, verplicht.
Het gebruik ervan zal nog steeds onduidelijkheden en interpretatieverschillen, die nu nog niet te overzien zijn, tot gevolg kunnen hebben.
Dat is de reden dat diegene die de herziene GTB 2013 Compete Uitgave bestelt automatisch t.m. 2015 de eventuele aanpassingen die daar een gevolg van zijn, zullen ontvangen.

Inhoudsopgave:
(in vet staande hoofdstukken staan deels als uittreksel in de GTB 2013 Beperkte Uitgave).

0. Woord Vooraf /Inhoud/Symbolen
1. Algemeen
2. Betontechnologie – Uitvoering
3. Betonstaal
4. Voorspanstaal
5. Beton
6. Krachtsverdeling
7. Liggers
8. Platen
9. Stabiliteit
10. Buiging en normaalkracht
11. Buiging zonder normaalkracht bij rechthoekige doorsneden
12. Dwarskracht; wringing
13. Pons
14. Doorbuiging; scheurwijdte
15. Overlappingslas- en verankeringslengten betonstaal
16. Detaillering
17. Voorgespannen beton
18. Betonconstructies bij brandBeschikbaar:
Ja