Studio Beton | De rol van de coördinerende constructeur

Datum
Donderdag 10 februari 2022  

Tijd
10:00 - 11:00 uur

Sprekers
Marc Unger | Programmadirecteur Renovatie Binnenhof Rijksvastgoedbedrijf, Voorzitter Constructeursregister
Rudi Roijakkers | General Director Quake, Senior Advisor ABT, Bestuurslid VNconstructeurs

Gespreksleider
Sander den Blanken | Managing Director BAM Infraconsult & BAM Infra Asset Management, Bestuurslid Betonvereniging.

Studio Beton - De rol van de coördinerende constructeur
Hoe zetten we de volgende stap in de implementatie van de rol van coördinerend constructeur?

In de reeks van drie Studio Beton webinars behandel(d)en we verschillende thema's rondom Constructieve Veiligheid. Op 16 september 2021 in de eerste uitzending Studio Beton - Aspecten constructieve uitvoering gingen we in op de veranderende rol van de constructeur in het bouwproces, gezien vanuit het perspectief van de gemeente, het ingenieursbureau en de aannemer. De nut en noodzaak van samenwerken aan Constructieve Veiligheid en het belang van kennisdeling, interactie en transparantie werd door de constructeurs beaamd. In hun dagelijkse praktijk lopen zij echter tegen een aantal beperkende factoren aan, de contractuele eisen en beperkingen staan kennisdeling en transparantie in de weg.

In de tweede uitzending Studio Beton - Borging van de constructieve veiligheid tijdens uitvoering van 21 oktober 2021 lieten we twee opdrachtgevers aan het woord over de borging van de constructieve veiligheid tijdens uitvoering. Welke ruimte krijg je als constructeur, hoe werk je het beste samen en hoe faciliteer je kennisoverdracht waren de onderwerpen van deze uitzending. Nieuwe ontwikkelingen zoals hergebruik materialen en nieuwe doelstellingen geven risico’s door het ontbreken van voldoende kennis.

Het derde en laatste deel van de reeks op 10 februari 2022 gaat over de implementatie van de rol van de coördinerende constructeur. Een sleutelfiguur vanuit de kerncoalitie en de voorzitter van de werkgroep constructieve veiligheid, Marc Unger en Rudi Roijakkers, gaan in op de stand van zaken. Er zijn op strategisch niveau afspraken gemaakt, de rol van de coördinerend constructeur bij de verschillende partijen is beschreven en er zijn pilotprojecten gedraaid. Hoe maken we de volgende stap? Durven partijen echt hun commitment te geven aan de voorgestelde maatregelen? Hoe wordt de governance van Constructieve Veiligheid in de praktijk geregeld? Hoe krijgen ‘we’ alle partijen in het proces zo ver dat de rol van coördinerend constructeur goed wordt geïmplementeerd? En hoe borgen we die rol in de praktijk?

Deelname
Deelname aan het webinar is kosteloos voor leden van de Betonvereniging.
Deelname voor niet-leden bedraagt €15,- (incl. BTW).

De Betonvereniging organiseert met regelmaat webinars over verschillende thema's en actuele onderwerpen. Wil jij deelnemen aan meerdere webinars? Word dan nu lid van de Betonvereniging (een persoonlijk lidmaatschap kost slechts €45,- per jaar incl. BTW) en neem kosteloos deel aan onze webinars!

Meld je aan via het aanmeldformulier, je ontvangt automatisch een bevestiging van inschrijving. Na succesvolle aanmelding ontvang je 24 uur van tevoren een link waarmee je het webinar online kunt volgen.

Online registreren voor het event.