Antwoorden meerkeuzevragen examen Beton in het Lab

Antwoorden van het examen Beton in het Lab van 11 mei 2021

1 A 6 C 11 B 16 C
2 C 7 B 12 C 17 B
3 B 8 C 13 B 18 A
4 B 9 B 14 C 19 C
5 C 10 C 15 B 20 B

 

Bij de vaststelling van de resultaten wordt een toevalskanscorrectie gebruikt.
BR, 12 mei 2021