Antwoorden meerkeuzevragen examen Betonlaborant BV

Antwoorden van het examen Betonlaborant BV van 18 februari 2020

1B 5A   9C 13C 17A
2B 6C 10B 14C 18A
3A 7B 11B 15B 19B
4B 8C 12A 16A 20A

Bij de vaststelling van de resultaten wordt een toevalskanscorrectie gebruikt.
BR, 18-2-2020