Betontechnologisch Adviseur [bta]
Technologie

Belangrijke schakel in de driehoek betonconstructeur – uitvoerder – betontechnoloog

De cursus Beton Technologisch Adviseur bta is een vervolg op de cursus Basiskennis Beton Technologie bbt, waarbij de kennis wordt uitgebreid en verdiept. Ben je werkzaam binnen de driehoek betonconstructeur – uitvoerder – betontechnoloog, dan vind je hier een passende opleiding. Je leert niet alleen te adviseren over samenstelling en verwerken van betonspecie, maar ook de invloed van de bijzondere uitvoeringsaspecten op het verhardende beton te beoordelen. Als de cursisten uit alle drie genoemde disciplines afkomstig zijn, zal de onderlinge samenwerking het best tot zijn recht komen.

Doelgroep
De cursus is bestemd voor

 • betonconstructeurs of betontechnologische experts in dienst bij advies- en ingenieursbureaus en de overheid;
 • uitvoeders/werkvoorbereiders en betontechnologische deskundigen bij aannemingsbedrijven;
 • betontechnologen bij betoncentrales en betonfabrieken.

Resultaat
Na het volgen van de cursus ben je in staat schade te analyseren aan jong beton en te adviseren over herstel. Tevens ben je een belangrijke schakel in de driehoek betonconstructeur – uitvoerder – betontechnoloog. Je adviseert de specialisten en helpt hen met diverse betonsoorten en uitvoeringsmethodieken nieuwe wegen te bewandelen.
Na een geslaagde mondelinge verdediging van je adviesrapport krijg je het diploma Betontechnologisch Adviseur BV.

Vooropleidingsvereisten
De cursus bta is een onderdeel van de opleiding Betontechnologisch Adviseur BV. Voor het met succes afronden van deze cursus is het van belang een werk- en denkniveau op HBO-niveau te bezitten, om

 • zowel mondeling als schriftelijk een goed advies te kunnen verwoorden en te verdedigen, en
 • kennis te hebben van de Toegepaste Mechanica op 2e jaars HBO-niveau.

Als vooropleiding is vereist:

 • het deelcertificaat 'Basiskennis Beton Technologie' bbt, behaald in 2012 of daarna óf
 • het diploma Betontechnoloog BV, behaald in 2007 of daarna, met voldoende werkervaring en nascholing.

 

 

Cursus Informatie
Cursusduur: 7 lesdagen van 6 uur
Plaats: Gouda
Bedrijfsledenprijs: € 2.740,-- excl. btw.
Niet bedrijfsledenprijs: € 3.220,-- excl. btw.
Functioneringsniveau: hbo
Kenniseenheden: 24

Aanmelden Cursus

Ondergetekende meldt zich aan voor:
Persoonlijk
Alleen van toepassing als hierboven 'Anders' gekozen is.


Alleen van toepassing op onderstaande opleidingen: - Wapenen in de praktijk - Betonconstructeur Basis - Betonconstructeur BV/BmS - Constructief Ontwerper BV/BmS -Betonderhoudskundige BV
Gegevens werkgever
Indien van toepassing
indien afwijkend


invullen als u gebruik wilt maken van de Bedrijfsledenkorting
Bent u geen bedrijfslid dan kunt u zich hier aanmelden en direct van de bedrijfsledenkorting te profiteren.

Ik heb kennis genomen van de aanmeldings- en annuleringsvoorwaarden.

Ik heb kennis genomen van de privacy verklaring van de Betonvereniging.

Planning versie 1

Aan de hand van de volgende thema's wordt de stof van de
Basiskennis Betontechnologie bbt uitgebreid en verdiept:
1. Certificatie & Regelgeving
2. Constructieleer
3. Eigenschappen Grondstoffen & Beton
4. Schademechanismen
5. Verhardingsbeheersing
6. Betontechnologische Uitvoeringsaspecten
7. Specifieke aspecten van betonsoorten en betontoepassingen
8. Duurzaamheid

De cursus bestaat uit zeven dagen van zes lesuren, eens in de veertien dagen. Wanneer je bent ingeschreven voor de cursus, ben je ook automatisch ingeschreven voor het examen. De examinering bestaat uit drie delen:

 1. het opstellen van een schriftelijk betontechnologisch advies van een praktijkgeval uit bij voorkeur de eigen werksituatie van de kandidaat
 2. controle van aanwezigheid
  Om in aanmerking te komen voor het diploma dient ten minste 80% van het aantal dagdelen te zijn gevolgd.
 3. een mondelinge toelichting op het schriftelijk geformuleerde advies 
  U wordt alleen uitgenodigd voor deze mondelinge toelichting indien het schriftelijke betontechnologische advies als voldoende is beoordeeld.

De cursus is bestemd voor 
● betonconstructeurs of betontechnologische experts in dienst bij advies- en ingenieursbureaus en de overheid; 
● uitvoeders/werkvoorbereiders en betontechnologische deskundigen bij aannemingsbedrijven; 
● betontechnologen bij betoncentrales en betonfabrieken.

De cursus bta is een onderdeel van de opleiding Betontechnologisch Adviseur BV. Voor het met succes afronden van deze cursus is het van belang een werk- en denkniveau op HBO-niveau te bezitten, om 

 • zowel mondeling als schriftelijk een goed advies te kunnen verwoorden en te verdedigen, en
 • kennis te hebben van de Toegepaste Mechanica op 2e jaars HBO-niveau. 


Als vooropleiding is vereist:

 • het deelcertificaat 'Basiskennis Beton Technologie' bbt, behaald in 2012 of daarna óf 
 • het diploma Betontechnoloog BV, behaald in 2007 of daarna, met voldoende werkervaring en nascholing. 

Cursuscoördinator

Voor vragen kunt u opnemen met Henk Wapperom.
e: henk@betonvereniging.nl
t: 0182 - 539 858

 

Henk Wapperom

Vervolgcursussen

Zelfverdichtend beton

Wanneer u bent ingeschreven voor de cursus, bent u automatisch ingeschreven voor het examen.

Deelnemers die het deelexamen met goed gevolg hebben afgelegd, én in het bezit zijn van de vereiste vooropleiding, ontvangen het diploma 'Betontechnologisch Adviseur BV'.

Na het volgen van de cursus ben je in staat schade te analyseren aan jong beton en te adviseren over herstel. Tevens ben je een belangrijke schakel in de driehoek betonconstructeur – uitvoerder – betontechnoloog. Je adviseert de specialisten en helpt hen met diverse betonsoorten en uitvoeringsmethodieken nieuwe wegen te bewandelen. 

Bedankt