Introductie MKI
Werkvoorbereiding en Uitvoering

De beton(bouw)sector staat niet stil. Eerst zagen we pioniers die de innovatieslag aangingen, maar de rest van de sector is ook steeds meer in beweging naar duurzamer materiaalgebruik en duurzamer bouwen.
Om handvaten te bieden, te informeren en inspireren over de oplossingen en innovaties die er nu al en zijn en in de nabije toekomst worden verwacht, biedt de Betonvereniging een reeks cursussen rond het thema: Milieukostenindicator (MKI).
De introductie MKI is er daar een van en is speciaal opgezet voor diegene die minder bekend is met MKI, de opzet of achtergrond daarvan.

 

 

Cursus Informatie
Cursusduur: 13:00-17:00 uur
Startdatum: woensdag 27 maart 2024
Plaats: Woerden
Bedrijfsledenprijs: € 605,- excl. btw.
Niet bedrijfsledenprijs: € 865,- excl. btw.
Functioneringsniveau: mbo
Kenniseenheden: 2

Deze cursus bestaat uit een online component en een fysieke deel. De fysieke bijeenkomst wordt gegeven op 27 maart 2024.

Met het online deel kan de cursist plaats- en tijdsonafhankelijk kennisnemen van de basis van MKI, de bewegingen rond MKI, de beschikbare rekenmethodieken en de relevante richtlijnen en normen.
Het online deel volg je in de Beton Academie en bestaat uit 4 modules met een totale studiebelastingduur van ongeveer 3,5 uur.

Op het online deel volgt een fysieke bijeenkomst van een dagdeel, waarin de cursisten door middel van activerende werkvormen, onder leiding van inhoudsdeskundigen, samen tot antwoorden en oplossingen komen ten aanzien van de vraagstukken rond MKI. 

Gedurende de cursus en tot 4 weken daarna, heb je toegang tot het lesmateriaal in onze online Beton Academie.

Online deel (4 modules)

Module 1: de basis van MKI:
• Wat is MKI en wat is hiervan de bedoeling?
• Hoe is de MKI-waardebepaling voor beton opgebouwd?
• Wat is de relatie tussen MKI en de Nationale Milieudatabase en de levenscyclusanalyse?
• Hoe vragen opdrachtgevers de MKI uit? (RAW-bestek, productbladen BouwCirculair), verschil tussen MKI op materiaal- en projectniveau.

Module 2: de bewegingen rond MKI:
• Wat zijn de conclusies en aanbevelingen ten aanzien van de dalende MKI, welke afspraken zijn gemaakt, wat betekent dit voor de verschillende stakeholders in de betonketen en wat houdt de koplopersbenadering in?
• Hoe verhouden de MKI-plafondwaarden zich tot de diverse handelingsperspectieven uit het betonakkoord?
• Vooruitblik: wat gaat er (waarschijnlijk) gebeuren op korte, middellange en langere termijn: worden basisgrondstoffen schaars, of niet?, Zijn er alternatieven, en wat is daarvan de milieu-impact?

Module 3: rekenmethodieken en voorwaarden:
• Welke algemeen gangbare rekenmethodieken zijn beschikbaar voor het bepalen van de MKI-waarde? Zoals: DuboCalc voor Infra/GWW, MPG/GPR voor Woning- en Utiliteitsbouw en Groen Beton voor producenten van betonmortelproducten
• Wat zijn de randvoorwaarden voor het succesvol inzetten van MKI?

Module 4: richtlijnen en normen:
• Eisen en richtlijnen uit de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW Werken
o BRL K11002: Milieuprofielen voor betonnen infraproducten
o BRL K11004: Opstellen van milieuverklaringen voor bouw- en GWW producten
o BRL K11005: MilieuPrestatieGebouw
• Uitleg over de Nationale Milieudatabase en het SBK-toetsingsprotocol
• Uitleg over LCA-normen zoals NEN-EN 15804, ISO 14040 en ISO 14044

Fysiek deel
Op de online modules volgt een fysieke bijeenkomst van een dagdeel, waarin de deelnemers aan de introductie MKI met elkaar in gesprek gaan, de verdieping zoeken en waarin ruimte is voor vraag en antwoord en discussie, netwerken en het vinden van elkaar in oplossingen. We willen daarbij de aanwezigen zo snel mogelijk met elkaar in contact brengen en samen met de materie aan de slag te laten gaan.

Voor iedereen die minder bekend is met MKI, de opzet of achtergrond daarvan.

Deelname aan deze cursus levert 2 punten op voor het Constructeursregister.

Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursuscoördinator

Voor vragen kun je contact opnemen met Erik Vergeer
e: erik@betonvereniging.nl
t: 0182 - 539 233

 

Erik Vergeer

Vervolgcursussen

 De cursus ‘Introductie MKI’ is een van de cursussen rond het thema MKI. Overige cursussen binnen dit thema zijn:

Dit zijn beiden praktijkgerichte cursussen die verder ingaan op de materie en je concrete handvaten geven voor respectievelijk het bepalen van de MKI in de infra/civiele sector en/of het bepalen van de milieuprestatie van gebouwen (MPG) in de woning- en utiliteitsbouw.

Andere cursussen binnen duurzaamheid sluiten wellicht ook aan op de specifieke opleidingsbehoefte.

Als je de cursus succesvol afrondt, ontvang je een Bewijs van Deelname.