Kennismaken met Betononderhoud & Betonreparatie
Betonreparatie

Een inleiding over onderhoud en reparatie van beton

In deze kennismakingscursus worden de diverse aantastingmechanismen voor bestaand beton besproken, evenals criteria die aan een reparatie kunnen worden gesteld. Dat beton niet altijd naar wens uit de bekisting komt is algemeen bekend. In deze cursus leer je onder andere hoe je dit goed kunt herstellen. Je krijgt inzage in beschikbare reparatietechnieken en de daarbij behorende reparatiematerialen. Ook komt schade (en herstel) aan nieuw betonwerk aan de orde, die tijdens het uitvoeringsproces is ontstaan.

 

Cursus Informatie
Cursusduur: 2 lesmiddagen van 4 uur
Startdatum: woensdag 11 december 2019
Plaats: Gouda
Bedrijfsledenprijs: € 780,-- excl. btw.
Niet bedrijfsledenprijs: € 960,-- excl. btw.
Functioneringsniveau: mbo
Kenniseenheden: 3

Aanmelden Cursus

Ondergetekende meldt zich aan voor:
Persoonlijk
Alleen van toepassing als hierboven 'Anders' gekozen is.


Alleen van toepassing op onderstaande opleidingen: - Wapenen in de praktijk - Betonconstructeur Basis - Betonconstructeur BV/BmS - Constructief Ontwerper BV/BmS -Betonderhoudskundige BV
Gegevens werkgever
Indien van toepassing
indien afwijkend


invullen als u gebruik wilt maken van de Bedrijfsledenkorting
Bent u geen bedrijfslid dan kunt u zich hier aanmelden en direct van de bedrijfsledenkorting te profiteren.

Ik heb kennis genomen van de aanmeldings- en annuleringsvoorwaarden.

Ik heb kennis genomen van de privacy verklaring van de Betonvereniging.

Blok 1
• Meest voorkomende aantastingsmechanismen
(o.a. ASR, carbonatatie, chloride, vorst- en dooizouten).
• Reparatiemethoden (o.a. handmatig repareren, spuitbeton, Injecteren, Kathodische bescherming).
• Reparatiematerialen (o.a. reparatie mortels en injectievloeistoffen).

Blok 2
• Reparatiecriteria.
• Extra beton bescherming (preventief en achteraf aan te brengen).
• Schade en gebreken uit het uitvoeringsproces bij nieuw betonwerk.
• Duurzaam Beton.

De cursus bestaat uit 2 middagen van elk 4 uur lesuren. De kennisoverdracht heeft plaats door mondeling onderwijs aan de hand van een power point presentatie die tevens als naslagwerk dient.

Lestijden 13.30 - 17.30 uur

De cursus is bestemd voor:
- iedereen die kennis wil vergaren op het gebied van betononderhoud en betonreparatie 
- iedereen die dicht bij de uitvoering staat zoals constructeurs, kwaliteitsfunctionarissen, uitvoerders, werkvoorbereiders en toezichthouders.

Een vooropleiding op tenminste MBO+/ HBO (4) niveau is vereist.

Nog geen Cursus Coördinator toegewezen

 

Vervolgcursussen

Na het volgen van de cursus heb je de basiskennis op het gebied van betononderhoud en betonreparatie. Je weet onder meer welke voorzorgsmaatregelen er moeten worden gehanteerd om aantastingsmechanismen bij nieuwbouw te voorkomen.
Bij voldoende participatie krijg je een bewijs van deelname.

Bedankt