Toeslagmaterialen Laborant BV
Technologie

Bedankt voor uw belangstelling voor de cursussen en opleidingen van de Betonvereniging. U heeft deze pagina mogelijk gevonden via een zoekmachine. De informatie op deze pagina wordt niet meer bijgehouden. Een actueel overzicht van onze cursussen en opleidingen vindt u in ons digitaal magazine.

 

Cursus Informatie
Plaats: Nijmegen
Functioneringsniveau: vmbo

Aanmelden Cursus

Ondergetekende meldt zich aan voor:
Persoonlijk
Alleen van toepassing als hierboven 'Anders' gekozen is.


Alleen van toepassing op onderstaande opleidingen: - Wapenen in de praktijk - Betonconstructeur Basis - Betonconstructeur BV/BmS - Constructief Ontwerper BV/BmS -Betonderhoudskundige BV
Gegevens werkgever
Indien van toepassing
indien afwijkend


invullen als u gebruik wilt maken van de Bedrijfsledenkorting
Bent u geen bedrijfslid dan kunt u zich hier aanmelden en direct van de bedrijfsledenkorting te profiteren.

Ik heb kennis genomen van de aanmeldings- en annuleringsvoorwaarden.

Ik heb kennis genomen van de privacy verklaring van de Betonvereniging.

Onderstaande proeven worden uitgevoerd conform NEN-EN 12620 en NEN 5905
• Bepalen hoeveelheid 'zeer fijn materiaal'
• Onderzoek naar 'zwellende klei'
• Gehalte zachte bestanddelen
• Onderzoek naar aanwezigheid van organische stoffen: 
       - humuszuur
        - fulvozuur
• Bepalen van het chloride-gehalte
• Bepalen van de waterabsorptie
• Bepalen van de volumieke massa
• Bepalen hoeveelheid 'gebroken' en 'ongebroken' grind
• Bepalen hoeveelheid metselwerkgranulaat in het menggranulaat (CUR-Aanb. 4 en 5)
• Partijkeuring/controle; monsterneming
• Visueel waarnemen
• Zeefanalyse en bepalen vochtgehalte

Er worden demonstraties gegeven van onderstaande proeven, waarvan de interpretatie van de resultaten wordt aangeleerd.
• Bepalen gehalte aan schelpen
• Hoeveelheid carbonaten
• Alkali-toeslagreactie
• Onderzoek naar vorstbestandheid van toeslagmaterialen
• Onderzoek naar Fe-/V-verbindingen
• Bepalen hardheid en sterkte
• Bepalen slijtvastheid

De cursus bestaat uit 
• acht lesdagen van zes uur, eens per veertien dagen, en 
• een practicumdagdeel

De kennisoverdracht heeft plaats door mondeling onderwijs aan de hand van een voor deze cursus geschreven syllabus, afgewisseld met het uitvoeren van practicumopdrachten, ook buiten de lesdagen. 
Daartoe moet de kandidaat in zijn eigen (werk)omgeving kunnen beschikken over laboratoriumvoorzieningen.

De opleiding is bestemd voor:
- personeel dat werkzaamheden verricht in laboratoria van toeslagmaterialenproducenten
- personeel in de verkoop, vertegenwoordiging en handel in toeslagmaterialen, alsmede personeel dat werkzaam is bij loswallen.

Om de opleiding met goed gevolg te kunnen afronden, is rekenvaardigheid vereist. 
Werkzaam zijn in een toeslagmaterialenlaboratorium is een vereiste.

Cursuscoördinator

Voor vragen kunt u opnemen met Henk Wapperom.
e: henk@betonvereniging.nl
t: 0182 - 539 858

 

Henk Wapperom

Vervolgcursussen

De toetsing bestaat uit een

  1. beoordeling van een aantal practicumopdrachten, uitgevoerd in eigen werksituatie tijdens de practicumdag;
  2. schriftelijke toets over het theoriegedeelte.

Er mag pas aan de schriftelijke toets worden deelgenomen als de practicumopdrachten voldoende zijn uitgevoerd.
Als het theoretisch examen met een voldoende is afgesloten, verkrijgt men het diploma 'Toeslagmaterialenlaborant BV'

Na het volgen van de opleiding ben je in staat om zelfstandig de laboratoriumwerkzaamheden uit te voeren, die horen bij het vervaardigen en controleren van toeslagmaterialen. De interpretatie en verantwoordelijkheid blijven voorbehouden aan de bevoegde betontechnoloog. Met het behaalde diploma voldoe je aan de eisen die zijn gesteld in art. 7.5 van de BRL 2501 Lichte toeslagmaterialen of de BRL 2502 Korrelvormige materialen.

Bedankt