Studio Beton | Roadmap Hergebruik Betonreststromen

Datum: 
Donderdag 20 mei 2021

Tijd:
10:00 - 11:00 uur

Gespreksleider
Dorien Staal | Algemeen Directeur Voorbij Prefab B.V. & Bestuursvoorzitter Betonvereniging

Sprekers:
Leo Dekker, regisseur uitvoeringsteam Hergebruik Betonrestromen 
Jan Schuttenbeld, Directeur Twee R Recycling Groep, lid uitvoeringsteam Hergebruik Betonreststromen

Roadmap Hergebruik Betonreststromen
Beton is 100% circulair, vandaag al. Al het gesloopte beton wordt in ons land gerecycled, en waar mogelijk in de vorm van betongranulaat weer verwerkt in nieuw beton. Omdat de vraag naar nieuw beton voorlopig het aanbod van betongranulaat verre overstijgt, is er nog steeds behoefte aan grote hoeveelheden primair toeslagmateriaal in de vorm van zand en grind. Dat komt niet alleen door de onbalans in vraag en aanbod, maar ook door de grote inspanningen – en daarmee de ongewenste CO2-uitstoot - die vaak nodig zijn om van gesloopt beton weer ‘schoon’ betongranulaat te maken. Met name bij overheden en opdrachtgevers is hier onduidelijkheid over, met spraakverwarring als gevolg. Om die duidelijkheid te verschaffen en aan te geven hoe de partijen in de betonketen zich kunnen en moeten bewegen om naar de toekomst toe een maximale inzet van betonreststromen in nieuw beton mogelijk te maken, is door het uitvoeringsteam Hergebruik Betonreststromen een routekaart ontwikkeld met 7 handelingsperspectieven.

Deelname
Deelname aan het webinar is kosteloos voor leden van de Betonvereniging.
Deelname voor niet-leden bedraagt €11,50 (incl. BTW).

Het komende jaar organiseren wij verschillende webinars. Wil jij deelnemen aan meerdere webinars? Word dan nu lid van de Betonvereniging (een persoonlijk lidmaatschap kost slechts €45,- per jaar incl. BTW) en neem kosteloos deel aan onze webinars!

Meld je aan via onderstaand formulier, je ontvangt automatisch een bevestiging van inschrijving. Na succesvolle aanmelding ontvang je 24 uur van tevoren een link waarmee je het webinar online kunt volgen.

Online registreren voor het event.