Studio Beton Digitaal: alternatieve bindmiddelen

Studio Beton Digitaal: alternatieve bindmiddelen

Webinar: 25 september, 11:00 – 12:00 uur 
Thema: alternatieve bindmiddelen
Gespreksleider: Dorien Staal (Betonvereniging)
Sprekers: Jos Kronemeijer (Delta Concrete Consult BV) en Marcel Bruin (ENCI HeidelbergCement Group)
Deelname: Gratis

Beton, het veruit meest toegepaste bouwmateriaal op onze aarde, bestaat hoofdzakelijk uit toeslagmateriaal, water en cement. Meer dan 80% van de totale CO2-uitstoot van beton komt op het conto van cement. Nu kunnen we proberen de CO2-uitstoot van het cement omlaag te brengen, bijvoorbeeld door het aandeel portlandcementklinker in cement te verlagen. Maar we kunnen ook op zoek gaan naar geschikte alternatieven hiervoor: bindmiddelen met een geringere CO2-uitstoot. Beide zoektochten zijn momenteel op brede schaal gaande, de een succesvoller dan de ander. Welke mogelijkheden zijn er zoal en met welke beperkingen moeten we rekening houden?

In het webinar ‘Alternatieve bindmiddelen’ op vrijdag 25 september (11.00-12.00 uur) gaan onder leiding van voorzitter van de Betonvereniging Dorien Staal, verschillende specialisten in op bovenstaande zoektocht. Marcel Bruin (Heidelberg Cement) zal allereerst het speelveld schetsen, met een beeld van de praktijk van cement van vandaag en de mogelijkheden van morgen. Vervolgens zal Jos Kronemeijer (Delta Concrete Consult) ingaan op enkele proefprojecten waarbij alternatieve bindmiddelen op reeds succesvolle wijze zijn toegepast. Aan de hand van prikkelende stellingen zullen de sprekers vervolgens de praktijk van de toekomst dichterbij brengen. Ook zullen zij de vragen van deelnemers beantwoorden.