Frans Timmermans opent Beton Event!Frans Timmermans opent Beton Event!

Nog meer dan voorgaande jaren staan dit keer de gevolgen van ons handelen voor natuur en klimaat centraal. Het Nederlandse Betonakkoord begint langzamerhand zijn eerste vruchten af te werpen en de betonsector is op brede schaal en succesvol met allerhande innovaties bezig. Dat vindt ook Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie en boegbeeld van de Europese Green Deal. Wij spraken hem vlak voor de Klimaattop in Glasgow:  “Jullie tonen duidelijke ambitie om het voortouw te nemen en geven daarmee het goede voorbeeld. De integrale aanpak die het Betonakkoord kenmerkt, past goed bij de Europese Green Deal. De gestelde doelen voor 2050 zijn ambitieus, maar ook realistisch en haalbaar.“
 
Frans Timmermans opent het Beton Event op woensdag 17 november. Na deze opening gaan Dorien Staal en Maikel Jagroep (Betonvereniging) in gesprek met Ronel Dielissen (Heidelberg Cement), Peter Struik (Rijkswaterstaat), Marten Klein (Ingenieursbureau Amsterdam) en Bart Smolders (Heijmans). Wat voor impact hebben de huidige klimaatontwikkelingen op onze  sector? Wat betekent het Betonakkoord voor hun activiteiten? Beantwoorden de huidige doelen aan ieders verwachting en waar zien onze tafelgasten de uitdagingen?

Beton Event bezoeken? Tickets zijn verkrijgbaar via www.betonevent.nl/aanmelden