Betonstorten: van voorbereiding tot verhardingsbeheersing [bvv]
Werkvoorbereiding en Uitvoering

Alles over beton storten: van voorbereiding tot verhardingsbeheersing
De cursus is onderdeel van de opleiding Betonuitvoerder/-werkvoorbereider BV. In drie modules komen de onderwerpen In te storten materialen [bvo], Betontechnologie in de uitvoering [bun] en Verhardingsbeheersing [vbe] aan bod. Je leert onder meer over het aanbrengen van wapening, beknopte betontechnologie en ontwerpaspecten, scheurvorming en temperatuurbeheersing van beton.

De modules zijn ook apart goed te volgen.

 

Cursus Informatie
Cursusduur: 9 middag/avonden van 4 lesuren
Plaats: Gouda
Examendatum: 28 maart 2019
Bedrijfsledenprijs: € 1 module: 955,--, 2 modulen: 1.495,--, 3 modulen: 2.010,-- excl. btw.
Niet bedrijfsledenprijs: € 1 module: 1.210,--, 2 modulen: 1.865,--, 3 modulen: 2.470,-- excl. btw.
Functioneringsniveau: hbo
Kenniseenheden: n.v.t.

Aanmelden Cursus

Ondergetekende meldt zich aan voor:
Persoonlijk
Alleen van toepassing als hierboven 'Anders' gekozen is.


Alleen van toepassing op onderstaande opleidingen: - Wapenen in de praktijk - Betonconstructeur Basis - Betonconstructeur BV/BmS - Constructief Ontwerper BV/BmS -Betonderhoudskundige BV
Gegevens werkgever
Indien van toepassing
indien afwijkend


invullen als u gebruik wilt maken van de Bedrijfsledenkorting
Bent u geen bedrijfslid dan kunt u zich hier aanmelden en direct van de bedrijfsledenkorting te profiteren.

Ik heb kennis genomen van de aanmeldings- en annuleringsvoorwaarden.

Ik heb kennis genomen van de privacy verklaring van de Betonvereniging.

Planning versie 4

Module 1: in te storten materialen bvo
• (aanbrengen van) wapening
• voorspanning in het werk
• dilataties, oplegdetails, voegovergangen en ITSO's

Module 2: Betontechnologie in de uitvoering bun
• beknopte betontechnologie en ontwerpaspecten
• betonstorten en nabehandelen
• esthetisch beton en bekistingen

Module 3: Verhardingsbeheersing vbe
• scheurvorming in beton
• temperatuurbeheersing
• betontemperaturen en betoneigenschappen
• temperatuur- en spanningsanalyses
• methoden ter bepaling van betonsterkte op dag j

De cursus bestaat uit negen lesmiddag/-avonden van vier lesuren, die wekelijks plaatshebben.
De kennisoverdracht heeft plaats door mondeling onderwijs aan de hand van een speciaal samengesteld cursusdictaat.
Als docenten treden diverse uitvoeringsdeskundigen op.

De cursus is bestemd voor:
- (beton)uitvoerders
- werkvoorbereiders

Als vooropleiding heb je ten minste nodig:
• HBO Bouwkunde of Civiele Techniek
• MBO Bouwkunde of Infratechniek (bol 4) met twee jaar ervaring als uitvoerder/werkvoorbereider.
Overleg in afwijkende gevallen met het bureau van de Betonvereniging.

Cursuscoördinator

Voor vragen kunt u opnemen met Henk Wapperom.
e: henk@betonvereniging.nl
t: 0182 - 539 858

 

Henk Wapperom

De cursus wordt afgesloten met twee schriftelijke examens. Het eerste examen gaat over de modules In te storten Materialen en Beton; het tweede examen gaat over de modules Beton en Verhardingsbeheersing.
Bij voldoende resultaat wordt een deelcertificaat verstrekt, onderdeel van de Opleiding Betonuitvoerder/-werkvoorbereider BV.

Na het volgen van de cursus kun je inschatten of de voorgeschreven (voorspan)wapening uitvoerbaar en verantwoord is in de constructie. Tevens kun je hoeveelheid, omvang en inzetbaarheid van hulpmiddelen bepalen voor het betonstorten. Je begrijpt waarom en hoe je dilataties en oplegdetails moet aanbrengen en hoe te handelen bij het bestellen en storten van betonspecie.
Tot slot heb je kennis van het verhardingsproces en met name het beheersen daarvan om scheurvorming te voorkomen of te beperken. 

Bedankt