Betononderhoud Nieuwegein
Betonreparatie

Je volgt de opleiding Betononderhoudskundige BV als je de functie van betononderhoudskundige vervult of wilt gaan vervullen. Nadat je de basiskennis over betontechnologie hebt verworven, leer je meer over krachtswerking en materiaaleigenschappen. Je haalt zo de kennis in huis om schades te onderzoeken waarna je adviseert over het onderhoud en de uitvoering begeleidt. Na succesvolle afronding van de drie modules ontvang je het diploma Betononderhoudskundige BV. Voor de module Basiskennis Beton Technologie kun je 6 KE/PE punten verdienen en met de  module Betononderhoud 10 KE/PE punten. Voor kennis over de laatste ontwikkelingen kun je na de opleiding de nascholingscursus volgen.

Meld je aan voor de cursus Betononderhoud voor maandag 11 maart 2024!Cursus Informatie
Cursusduur: 9:00-16:00 uur
Startdatum: woensdag 27 maart 2024
Plaats: Nieuwegein
Examendatum: 04 juni 2024
Bedrijfsledenprijs: € 2.695,- excl. btw.
Niet bedrijfsledenprijs: € 3.850,- excl. btw.
Alleen examen: € Bedrijfsleden 750,- Niet-leden 1.070,- Examen is in de cursusprijs inbegrepen. excl. btw.
Functioneringsniveau: hbo
Kenniseenheden: 10

Het dagprogramma ziet er als volgt uit:

 • Dag 1: Aantastingsmechanismen en schades
 • Dag 2: Methoden en technieken; Analyse resultaten
 • Dag 3: Materiaaltechnologie mortels; Onderhouds- en reparatietechnieken; Materiaaltechnologie coatings
 • Dag 4: Beheer, opties, budget en contractvorming; Uitvoering; Kwaliteitszorg, Arbo en milieu
 • Dag 5: Cases en proefexamen

Cursusdagen: woensdag 27 maart, 1 april, 24 april, 8 mei en 22 mei
Examen: dinsdag 4 juni van 14:00 - 16:30 uur in Utrecht

De cursus heeft 5 bijeenkomsten van 7 uur. We verwachten dat je je goed voorbereidt op elke bijeenkomst door het dictaat te lezen. Tijdens de les wordt de inhoud van het dictaat niet meer herhaald, tenzij er vragen zijn. Het is de bedoeling om tijdens de les actief aan de slag te gaan met de stof. Als je de les niet voorbereidt, zul je dus ook niet goed meekomen.

Je zult dus redelijk veel tijd in moeten ruimen om je voor te bereiden op de lessen. Je zult 36-60 uur moeten besteden aan voorbereiding op de lessen en het lezen van de stof. De voorbereiding op de toets zal ongeveer 16 uur vragen. De totale studielast is ongeveer 80 uur.

In de cursus Betononderhoud leer je meer over het onderzoeken van betonschades. Aan het einde kun je een dergelijk onderzoek opzetten, uitvoeren, interpreteren en er conclusies uit trekken.

De leerdoelen voor deze cursus zijn als volgt. De Betononderhoudskundige kan:

 • vanuit een bepaalde vraag op systematische wijze een onderzoeksopzet opstellen. 
 • het onderzoek en de uitkomsten daarvan beoordelen, analyseren en interpreteren.  
 • op basis van dit onderzoek conclusies trekken en eventuele vervolgstappen voorstellen.  
 • bij een vraag onderhoudsmaatregelen beoordelen en ontwerpen.  
 • de uitvoering en het resultaat van de onderhoudsmaatregel beoordelen. 

De cursus bestaat uit interactieve lessen ondersteund door onze online leeromgeving, de Beton Academie. Bij elk hoofdstuk van het dictaat (behalve hoofdstuk 1) hoort een aantal oefenvragen in de Beton Academie, waarvan je optioneel de antwoorden kunt inleveren. Dit helpt om de stof die je hebt gelezen verder te verwerken. Tijdens de laatste lesdag worden 2 cases behandeld en het proefexamen. Deze laatste kun je voorafgaand aan de laatste lesdag digitaal maken.

De belangrijkste doelgroepen van deze cursus zijn:

 • Bestekschrijvers van adviesbureaus
 • Overheid
 • Woningcorporties
 • Beheerders van onroerend goed
 • Aannemings- of betonreparatiebedrijven

Deelnemers hebben bij voorkeur enige jaren praktijkervaring met betonreparaties, betonschades en/of inspecties.

Op 16 december 2021 zond de Betonvereniging een webinar uit over het werk van de Betononderhoudskundige. Je kunt het hieronder terugkijken:

 

Met ingang van 2024 kun je alleen deelnemen als je beide verplichte voorlopers Basiskennis Beton Technologie en Basiskennis Beton Constructieleer succesvol hebt afgerond. Er is geen vaste volgorde waarin deze cursussen gevolgd moeten worden. Het is mogelijk om vrijstelling aan te vragen voor één of beide cursussen. 

Vrijstelling voor Basiskennis Beton Technologie is mogelijk voor deelnemers die het het vak Concrete Science and Technology aan de TU Delft succesvol hebben afgerond. Je kunt dit aantonen met een cijferlijst op naam, die aangeeft dat je een voldoende had.

Vrijstelling voor Basiskennis Beton Constructieleer is ook mogelijk. Hiervoor moet je bewijzen dat deze kennis in je vooropleiding aan de orde is gekomen. Je moet overleggen:

 • hbo- of master-diploma Civiele Techniek of Bouwkunde
 • Cijferlijst
 • De vakomschrijving van de cursus waarin betonconstructieleer aan de orde kwam

Aanvragen van vrijstellingen kan door het uploaden van de gevraagde bewijzen bij de aanmelding. 

Cursuscoördinator

Voor vragen kun je contact opnemen met Chantal Mulders: 
e: chantal@betonvereniging.nl
t: 0182 - 539 233

 

Chantal Mulders

Deze cursus wordt afgesloten met een toets. Dit is een schriftelijk examen. De examenstof is het dictaat plus de PowerPoints.

Het schriftelijke examen duurt 2,5 uur. Het bestaat uit ca. 25 open vragen. Je kunt 100 punten verdienen en je moet minimaal 55 punten halen voor een voldoende. Tijdens dit schriftelijke examen mag je al het cursusmateriaal erbij houden: dictaat, PowerPoints, eigen aantekeningen, etc. Je mag gebruik maken van een rekenmachine. Je moet zelf een niet-programmeerbare rekenmachine meenemen. Het is niet toegestaan om de rekenfunctie op een mobiele telefoon te gebruiken.

Na het behalen van het examen ontvang je een certificaat. Als je ook in het bezit bent van het certificaat Basiskennis Beton Technologie en Basiskennis Beton Constructieleer (of vrijstelling), dan ontvang je het diploma Betononderhoudskundige BV.