Betononderhoudskundige
Betonreparatie

Bedankt voor uw belangstelling voor de cursussen en opleidingen van de Betonvereniging. U heeft deze pagina mogelijk gevonden via een zoekmachine. De informatie op deze pagina wordt niet meer bijgehouden. Een actueel overzicht van onze cursussen en opleidingen vindt u in ons digitaal magazine.

 

Cursus Informatie
Plaats: Gouda
Functioneringsniveau: hbo

Aanmelden Cursus

Ondergetekende meldt zich aan voor:
Persoonlijk
Alleen van toepassing als hierboven 'Anders' gekozen is.


Alleen van toepassing op onderstaande opleidingen: - Wapenen in de praktijk - Betonconstructeur Basis - Betonconstructeur BV/BmS - Constructief Ontwerper BV/BmS -Betonderhoudskundige BV
Gegevens werkgever
Indien van toepassing
indien afwijkend


invullen als u gebruik wilt maken van de Bedrijfsledenkorting
Bent u geen bedrijfslid dan kunt u zich hier aanmelden en direct van de bedrijfsledenkorting te profiteren.

Ik heb kennis genomen van de aanmeldings- en annuleringsvoorwaarden.

Ik heb kennis genomen van de privacy verklaring van de Betonvereniging.

Het beheren van betonconstructies  Materiaaltechnologie: CC- en PCC-mortels, kunststoffen (PC-mortels en injectie-vloeistoffen),  Materiaaltechnologie en applicatie; coatings, impregneren, hydrofoberen.  Duurzaamheid van en schademechanismen bij gewapend beton  Duurzaamheidsaspecten bij het ontwerp en de uitvoering van betonconstructies  Onderzoek en advies Beschrijving van maatregelen  Keuze van maatregelen   Bestek en aanbesteding   Uitvoering   Integrale kwaliteitszorg bij betonreparaties  Casestudy  De cursus geeft tevens een uitdieping van de duurzaamheidsaspecten  van beton vanuit betontechnologisch en ontwerptechnisch oogpunt.

De cursus bestaat uit 5 dagen van elk 6 lesuren. De kennisoverdracht heeft plaats door mondeling onderwijs aan de hand van een speciaal voor deze cursus geschreven dictaat, alsmede enkele CUR-Aanbevelingen.
De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen.

 

De cursus is bestemd voor:
- bestekschrijvers werkzaam bij adviesbureaus, overheid, woningcorporaties,
- beheerders van onroerend goed en aannemings- of betonreparatiebedrijven

• Basiskennis Beton Technologie bbt
• Basiskennis Beton Constructieleer bbc
Vrijstelling voor één of beide cursussen is mogelijk. Vraag hiernaar bij de Betonvereniging en lees meer hieronder.

 

Opleiding Betononderhoudskundige BV
De betononderhoudskundige is de functionaris die bij onderhoud en reparatie van bestaande betonconstructies een schadeanalyse maakt, een hersteladvies opstelt en de uitvoering van betonreparaties voorbereidt en begeleidt.  Een gedegen basiskennis van het materiaal beton en van het gedrag van de betonconstructie onder belastingen is daarbij een voorwaarde en moet in het begintraject  van de opleiding zijn aangetoond.

Om het diploma Betononderhoudskundige BV – zoals bedoeld in art. 8.4 van de BRL 3201 voor het toepassen van specialistische instandhoudingstechnieken voor betonconstructies - te kunnen verkrijgen, moet men de volgende drie cursussen met goed gevolg hebben doorlopen:

  1. Basiskennis Betontechnologie [bbt]
    Deze cursus wordt twee keer per jaar aangeboden en beslaat 12 avonden van 2,5 uur. De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen.
  1. Basiskennis Betonconstructieleer [bbc]
    Deze cursus wordt één keer per jaar aangeboden en beslaat 10 avonden van 2,5 uur. De cursist krijgt inzicht in de krachtswerking van betonconstructies en hoe een constructie zich gedraagt als het wordt belast.
  1. Betononderhoudskundige [bok]
    Deze cursus wordt één keer per jaar aangeboden en beslaat 5 dagen van 6 uur. De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen.

Kandidaten met het diploma Betontechnoloog BV én met voldoende nascholing in de laatste vijf jaar, alsmede kandidaten die aan de TU Delft, fac. Civiele techniek in de afgelopen vijf jaar het college Concrete Science and Technology hebben gevolgd (CIE 5110) of gelijkwaardig, krijgen vrijstelling voor cursus 1.

Kandidaten met een HBO-diploma Bouwkunde of Civiele techniek of hoger, krijgen vrijstelling voor cursus 2.

Cursuscoördinator

Voor vragen kunt u opnemen met Henk Wapperom.
e: henk@betonvereniging.nl
t: 0182 - 539 858

 

Henk Wapperom

Vervolgcursussen

Wanneer u bent ingeschreven voor de cursus, bent u automatisch ingeschreven voor het deelexamen.
Deelnemers die het deelexamen met goed gevolg hebben afgelegd, én in het bezit zijn van de vereiste vooropleidingen, ontvangen het diploma 'Betononderhoudskundige BV'.
Deelname aan het deelexamen is niet beperkt tot hen die de cursus hebben gevolgd.

Resultaat

De Betononderhoudskundige BV is na voldoende praktijkervaring in staat om opgetreden schadebeelden van betonconstructies te herkennen en te beoordelen. Aan de hand van deze analyse kan hij een schadeherstel adviseren en de uitvoering ervan begeleiden. Als functionaris voldoe je aan de eisen zoals genoemd in Beoordelingsrichtlijn 3201 voor het repareren en beschermen van beton.
Bij voldoende resultaat voor het examen ontvang je een deelcertificaat.

Bedankt