Basiskennis Beton Technologie [bbt]
Technologie

Bedankt voor uw belangstelling voor de cursussen en opleidingen van de Betonvereniging. U heeft deze pagina mogelijk gevonden via een zoekmachine. De informatie op deze pagina wordt niet meer bijgehouden. Een actueel overzicht van onze cursussen en opleidingen vindt u in ons digitaal magazine.

 

Cursus Informatie
Startdatum: dinsdag 08 september 2020
Plaats: Gouda
Functioneringsniveau: hbo

Aanmelden Cursus

Ondergetekende meldt zich aan voor:
Persoonlijk
Alleen van toepassing als hierboven 'Anders' gekozen is.


Alleen van toepassing op onderstaande opleidingen: - Wapenen in de praktijk - Betonconstructeur Basis - Betonconstructeur BV/BmS - Constructief Ontwerper BV/BmS -Betonderhoudskundige BV
Gegevens werkgever
Indien van toepassing
indien afwijkend


invullen als u gebruik wilt maken van de Bedrijfsledenkorting
Bent u geen bedrijfslid dan kunt u zich hier aanmelden en direct van de bedrijfsledenkorting te profiteren.

Ik heb kennis genomen van de aanmeldings- en annuleringsvoorwaarden.

Ik heb kennis genomen van de privacy verklaring van de Betonvereniging.

 

De cursus is opgebouwd rond onderstaande thema's:

A. De korrels
toeslagmaterialen – Invloed op eigenschappen beton– Invloed op de waterbehoefte- en De verhouding tussen de korrels - Achtergrondinformatie voor het berekenen van de mengverhoudingen
B. De lijm
Cementsteen - Water-cementfactor - Overige invloeden op De Lijm – Water - Cement en bindmiddel - Vulstoffen
C. De toevoegingen
Hulpstoffen - Pigmenten en Kleurstoffen – Vezels - Verwerken van vezels
D. Het Mengselontwerp
Eisen aan de betonsamenstelling - Keuze van de materialen - Berekenen van betonsamenstelling: grondslagen
E. Het Vervaardigen en Verwerken van betonspecie
Verwerkbaarheid - Betontechnologische aandachtspunten - Speciale betontechnieken
F. De Kwaliteitszorg en Regelgeving

Uiteraard zijn de nieuwste (Europese) normen in het cursusmateriaal verwerkt.

De cursus bestaat uit twaalf lesavonden van tweeëneenhalf uur, die in principe wekelijks plaatshebben.
De kennisoverdracht heeft plaats door middel van mondeling onderwijs aan de hand van een speciaal voor deze cursus geschreven en in de zomer van 2015 geactualiseerd dictaat van de Betonvereniging.

De cursus is bestemd voor:
- iedereen die in zijn werk te maken heeft met beton
- iedereen die de opleiding Betontechnoloog, Betontechnologisch adviseur of Betononderhoudskundige wil volgen
- aannemers en constructeurs.

Als vooropleiding heb je ten minste nodig:
•    Diploma MBO Bouwkunde of Infratechniek (bol 4)
•    Diploma Betonlaborant BV behaald in 2011 of later.
•    HAVO/VWO, de profielen 'Natuur & Techniek' of 'Natuur & Gezondheid'.
Overleg in afwijkende gevallen met het bureau van de Betonvereniging.

Cursuscoördinator

Voor vragen kunt u opnemen met Henk Wapperom.
e: henk@betonvereniging.nl
t: 0182 - 539 858

 

Henk Wapperom

Na het volgen van de cursus ken je de samenstelling van beton en kun je een standaard betonmengsel uitrekenen. Ook weet je hoe je beton moet vervaardigen en verwerken. Tot slot heb je basiskennis van kwaliteitszorg en regelgeving.
Bij voldoende resultaat van het examen krijg je een deelcertificaat "Basiskennis Beton Technologie bbt".

Aan de geslaagden wordt een deelcertificaat 'Basiskennis Betontechnologie bbt' verstrekt.
Dit deelcertificaat is een verplicht onderdeel voor de vervolgcursussen in de opleidingen Betontechnoloog BV, Betontechnologisch Adviseur BV en Betononderhoudskundige BV. Het is mogelijk deel te nemen aan het deelexamen zonder de cursus te volgen.

Examenreglement

Bedankt